Samhällsengagemang

Forskningsstöd till KTH

Brummer & Partners senaste satsning inom matematik handlar om att stödja KTH och den matematiska institutionens satsning inom analys av komplexa data. Vi ser det som vårt gemensamma ansvar att skapa förutsättningar framåt för den matematiska forskningen i Sverige.

Det handlar om oberoende forskning som är banbrytande där utfallet är osäkert och kan dröja många år. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige.

Forskningsstödet möjliggör för KTH att inrätta en forskningsmiljö med inriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. Samarbetet sträcker sig över minst fem år. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners.

Världsledande forskning inom matematik

KTH är Sveriges största tekniska universitet och grundades 1827. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och matematik till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. KTH har omfattande internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i Europa, USA, Australien men också i ökande grad med länder i Asien. KTH medverkar även aktivt i EU:s olika forskningsprogram.

KTH:s institution för matematik består av fyra avdelningar: Matematik, Numerisk analys, Matematisk statistik, samt Optimeringslära och systemsteori. Alla avdelningar driver världsledande forskning inom matematik och institutionen beskrivs i den senaste forskningsutvärderingen, RAE, som ett av KTH:s flaggskepp. Den höga vetenskapliga nivån har bland annat resulterat i att forskare som har varit verksamma vid KTH har tilldelats en rad prestigefulla internationella priser som Fieldsmedaljen 2010 och Abelpriset 2006.

Sverige har en stark tradition inom matematik som vi ska bygga vidare på. Med vårt samarbete ger vi KTH förutsättningar att rekrytera expertis från den internationell toppen inom ett högintressant forskningsområde, säger Patrik Brummer, styrelseordförande för Brummer & Partners.” Patrik Brummer Grundare och Portföljförvaltare
Patrik Brummer, Sandra Di Rocco, professor och prefekt vid KTH:s matematiska institution. Foto: Peter Larsson

Historiska exempel på matematisk forskning

Ett exempel på matematisk forskning som långt senare fick viktiga tillämpningsområden är Johann Radon, matematiker från Österrike, som disputerade 1910 vid Wiens universitet. Johann Radon forskade inom analys och differentialgeometri och 1917 definierade och beskrev han den matematiska idé som kom att kallas Radontransformen. Få utanför den matematiska världen har nog hört talas om Radontransformen, men de allra flesta har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med resultatet av denna forskning: magnetkamera eller datortomografi. Tomografi som teknik utvecklades mellan 1960 och 1980, och används idag till allt från att diagnostisera cancer till att ta reda på mer om olika frakturer och skelettskador. Johann Radon skulle aldrig ha gissat att en sådan viktig och revolutionär tillämpning skulle kunna uppstå som ett resultat av hans forskning många år senare.

Ett annat exempel är James Clerk Maxwell som år 1860 utvecklade en teori om elektromagnetiska vågor, något som långt senare var avgörande för tv och mobiltelefonins utveckling 100 år senare.

Mer om KTH

www.kth.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies