Brummer & Partners Brummer & Partners

Om Brummer & Partners

Brummer & Partners är en ledande europeisk multi-strategihedgefondfirma. Våra oberoende portföljförvaltare, baserade runt om i världen, representerar olika investeringsstrategier med ett gemensamt mål: att generera god riskjusterad avkastning genom alfa (absolut avkastning), oavsett marknadsförhållanden.

God riskjusterad avkastning genom alfa

alpha-a-about-bop.jpg

Entreprenöriell modell

Sedan starten 1996 har vi anammat en entreprenöriell modell. Vi attraherar portföljförvaltare genom att antingen erbjuda ett partnerskap för att starta eller accelerera en invest­eringsstrategi via ett förvaltningsbolag som samägs med Brummer & Partners, eller genom att erbjuda ett förvaltarmandat inom Brummer Multi-­Strategy (BMS). Med infra­struktur och operativt stöd från Brummer & Partners kan portföljförvaltarna fullt ut fokusera på alfa-generering och riskhantering. Den entreprenöriella modellen uppmuntrar långsiktigt fokus och skapar gemensamt intresse mellan investerare, förvaltningsbolag och Brummer & Partners.

”All weather”

BMS är navet kring vilket verksamheten kretsar. Fonden riktar sig till institutionella och privata investerare som söker en effektiv riskspridning (diversifiering) via olika typer av strategier med låg korrelation till varandra och till kapitalmarknaden över tid. BMS portfölj ska vara ”all weather”, d.v.s. ha goda förutsättningar att kunna prestera väl i flertalet scenarier. Urvalet av strategier och allokeringen till dem justeras löpande. Läs mer om BMS här.

Riskhantering

Förvaltningsteamet arbetar med omfattande riskhantering av portfölj­en­, vilken bygger på flerdimensionell portföljdataanalys och kontinuerlig övervakning av risk och exponer­ingar. Nära samarbete mellan BMS och de olika strategiernas förvaltare underlättar dialog kring riskhantering, investerings­processer och portfölj­konstruktion. Vi är alla en del av samma affärsgrupp och samordnade för att generera alfa på ett hållbart sätt.

Partnerskap för långsiktigt hållbart alfa

Oavsett om en faktor benämns som ESG eller inte, så är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera faktorer som kan ha en betydande effekt på ett portföljinnehavs finansiella resultat. Förvaltningsteamet utvärderar ESG-faktorer för alla strategier, inklusive hur de stödjer BMS:s främjande av vissa miljömässiga och sociala aspekter. Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar här.

Fakta

Grundat Antal anställda
1996 300
   
Plats AUM
Huvudkontor i Stockholm, kontor i fem länder

148 miljarder SEK

   
Medgrundare och medlem av SBAI (Stand­ards Board for Alternative Investments) och undertecknare av UN PRI.
 
Brummer Multi-Strategy lanserades 2002 och förvaltar 36 miljarder SEK.
 
Siffror per 30 september 2022

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar