Brummer & Partners Brummer & Partners

Om Brummer & Partners

Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Tillsammans förvaltar vi 168 miljarder* kronor på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i fem länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 300 anställda*. 

Gå direkt till:

 

Pionjärer i Norden

Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefond-förvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan
dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa.

Läs om Brummer & Partners samhällsengagemang

Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma konkurrenskraftig riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi-Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur.

Investerare

Våra investerare utgörs av institutioner, företag och privatpersoner. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi fondsparande i Brummer Multi-Strategy, enskilt eller i kombination med vårt utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter.

Institutionella investerare i gruppens fonder utgörs bland annat av försäkringsbolag, pensionsfonder, statliga investeringsfonder, stiftelser och fond-i-fonder. Dessa investerare bistås av vår Investor Relations grupp som är baserad i Stockholm och London.

Brummer & Partners fonder

Våra hedgefonder, som använder sig av olika investeringsstrategier, erbjuds tillsammans i en diversifierad portfölj: Brummer Multi-Strategy. Varje fond har ett eget förvaltningsbolag som ägs helt av Brummer & Partners eller gemensamt med fondernas förvaltare. Brummer & Partners svenska fonder är specialfonder enligt lagen om investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Decentraliserad förvaltning

Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond.

Tillväxtmarknader

Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna.

Läs mer om:

 

* Per 30 juni 2022

citat_om_oss.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar