Brummer & Partners Brummer & Partners

Ansvarsfulla investeringar

Som en ansvarsfull kapitalförvaltare inser vi att våra fondinvesterares förväntningar och värderingar utvecklas i takt med att samhället förändras och att många investerare anser att förvaltarens ansvar även omfattar hållbarhet och hantering av risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). För att uppfylla vårt långsiktiga ansvar gentemot våra fondinvesterare strävar vi efter att bygga och förvalta en diversifierad kapitalförvaltning, vars investeringsstrategier över tid har en låg korrelation till varandra och till traditionella tillgångsslag.

Sedan starten har vi värdesatt god bolagsstyrning, transparens och integritet. Vi var med och grundade Standards Board for Alternative Investments (SBAI) (tidigare the Hedge Fund Standards Board). Brummer & Partners har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI strävar efter att öka andelen kapital som förvaltas ansvarsfullt och uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och därmed sin avkastning. De sex principerna är frivilliga och eftersträvansvärda och erbjuder en meny av möjliga tillvägagångssätt för att investera ansvarsfullt. PRI definierar ansvarsfulla investeringar som ett förhållningssätt som går ut på att integrera miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer i investeringsbesluten för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar och långsiktig avkastning.

En kontinuerlig strävan efter best practice

Brummer & Partners har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar för att beskriva vissa principer och förfaranden för ansvarsfulla investeringar. Vi strävar efter att hela tiden tillämpa best practice. Det är en kontinuerlig inlärningsprocess och våra aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar kommer att utvecklas allt eftersom vår kunskap och erfarenhet inom detta område fördjupas.

Brummer & Partners består av oberoende förvaltningsbolag som tillsammans bildar en diversifierad portfölj av olika investeringsstrategier. Eftersom investeringsstrategierna skiljer sig åt och förvaltarteamen handlar i olika typer av finansiella instrument tror vi inte på ett generellt angreppssätt när det gäller ESG-integration. Vi uppmuntrar i stället förvaltningsbolagen att arbeta med ansvarsfulla investeringar och ESG-integration utifrån sina unika förutsättningar och vi jobbar tillsammans med de olika förvaltningsbolagen med att ta fram policyer som passar just deras investeringsstrategier.

För mer information och ytterligare detaljer, samt transparens i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088), även kallat ”Disclosureförordningen” eller “SFDR”, vänligen se Brummer Multi-Strategys informationssida samt information om BFS hållbarhetsarbete.

 

I filmen (3 min) berättar Ann-Sofie Odenberg, hållbarhetschef, om Brummer & Partners hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsteam

Brummer & Partners har ett dedikerat hållbarhetsteam som stödjer koncernens förvaltningsbolag i arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Ann-Sofie Odenberg
Chef Hållbarhet
Hampus Hårdeman
Hållbarhet

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar