Brummer & Partners Brummer & Partners

Standard Board for Alternative Investments

Standards Board for Alternative Investments (SBAI) är ett branschinitiativ där investerare, kapitalförvaltare och myndigheter samarbetar för att sätta så kallade bäst praxis-standarder gällande framför allt informationsgivning, riskhantering, affärsetik och fondvärdering. Brummer & Partners var en av de fjorton initiativtagarna och grundarna till organisationen som i dag stöds av nästan 200 kapitalförvaltare och institutionella investerare över hela världen. Standarderna utvecklas och förvaltas av styrelsen och fungerar som ett komplement till de lagar och regler branschen måste följa.

Som medlemmar i SBAI har Brummer & Partners och gruppens förvaltningsbolag förbundit sig till att efterleva standarderna eller att förklara sig i de fall standarderna inte efterlevs. Vi ska också sprida kunskap om standarderna och uppmuntra andra aktörer i branschen att följa dem.

www.sbai.org

 

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Brummer & Partners har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). UN PRI stävar efter att öka andelen kapital som förvaltas ansvarsfullt och uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och därmed sin avkastning. De sex principerna är frivilliga och eftersträvansvärda och erbjuder en meny av möjliga tillvägagångssätt för att investera ansvarsfullt. UN PRI definierar ansvarsfulla investeringar som ett förhållningssätt som går ut på att integrera miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer i investeringsbesluten för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar och långsiktig avkastning.

www.unpri.org

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar