Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners har ett starkt engagemang för matematik. Här berättar vi mer om våra matteprojekt och varför vi under perioden 2018-2022 har avsatt över 20 miljoner kronor för att stärka svensk matematik genom KTH, Skolornas matematiktävling och Kleindagarna.

På Brummer & Partners finns matematik i själva kärnan av vårt uppdrag – att förvalta andra människors kapital. Vår förvaltning är kunskapsdriven och kräver ofta avancerade modeller eller beräkningar för att vara framgångsrik. Matematik är helt enkelt en central komponent i vår affärsverksamhet. Det är ingen tillfällighet att av våra drygt 400 medarbetare har fler än 100 högskoleutbildning i matematik och ett dussintal är dessutom disputerade. Men vår passion för matematik är större än så.

Visa mer om varför vi tycker matematik är så viktigt Dölj mer om varför vi tycker matematik är så viktigt

Det finns en vanföreställning om att matematik bara bygger på fallenhet och talang. Den är fel. För att nå framgång inom matematiken krävs uthållighet, kreativitet, hårt arbete och mycket träning. Därför har vi på Brummer & Partners valt att fokusera stora resurser på matematik. Vi ser matematik som ett underskattat ämne i skolan. Och vi tror starkt på att inspirerande och skickliga lärare med rätt matteundervisning kan ge ungdomar nycklar till många dörrar i framtiden. Med bättre matematikutbildning kommer vi människor helt enkelt vara bättre skickade att lösa problem.

Vi behöver mer matematikforskning som är banbrytande, även om utfallet är osäkert och kan dröja många år. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige. Genom att stödja matteprojekt kombinerar vi ett egenintresse för vårt företag med tydlig nytta för samhället i stort. Egenintresset handlar om att många av oss är väldigt förtjusta i ämnet och deltar själva gärna i tävlingar och projekt som rör matematik. Men framförallt handlar egenintresset om ansvar.

Vårt uppdrag är att förvalta andras kapital och för att göra det framgångsrikt måste vi hela tiden ligga i framkant för att uppnå det vi föresatt oss; att leverera god riskjusterad avkastning. Vi behöver också mäta och kontrollera risker och här spelar matematiken en stor roll. Det kräver de smartaste medarbetarna. Många riktigt smarta problemlösare är också duktiga i matte.

Samhällsnyttan handlar om att vi vill bidra till att Sverige fortsätter vår stolta tradition inom matematik och avancerad forskning. Vi är övertygade om att det är absolut nödvändigt att utbilda duktiga matematiker – det är en avgörande del för Sverige som framtidsland inom en mängd branscher och industrier. Matematik är helt enkelt en grundförutsättning för Sveriges internationella konkurrenskraft. Vi vill bidra till att säkra återväxten av duktiga matematiker. Och det naturliga sättet att göra det, är att satsa på lärare, forskning och utbildning. Vi vill också med vårt arbete bidra till att samhället värdesätter lärarna högre. Samtidigt vill vi vara med och inspirera unga människor genom att visa vilka möjligheter matematik kan öppna för dem i framtiden.

Det är bakgrunden till att vi sedan många år står bakom Skolornas Matematiktävling för gymnasieelever. Det är därför vi har valt att finansiera Kleindagarna som inspirerar mattelärare med kunskap och nya rön inom pedagogik. Och det är därför som vi finansierar en stor matematiksatsning på KTH. Vårt engagemang är långsiktigt. Mellan åren 2016-2020 avsätter vi över 20 miljoner kronor till svensk matematik.

Visa kontaktperson Brummer & Partners samhällsengagemang Dölj kontaktperson Brummer & Partners samhällsengagemang

Har du ytterligare frågor, kontakta:

Ann-Sofie Odenberg eller Hampus Hårdeman,

Ansvariga för Brummer & Partners samhällsengagemang och hållbarhet.

Epost

Telefon +46 8 407 13 00

Forskningsstöd till KTH

Patrik Brummer Sandra Di Rocco 2 mini.jpg

Patrik Brummer, Sandra Di Rocco, professor och prefekt vid KTH:s matematiska institution

- Sverige har en stark tradition inom matematik som vi ska bygga vidare på. Med vårt samarbete ger vi KTH förutsättningar att rekrytera expertis från den internationell toppen inom ett högintressant forskningsområde, säger Patrik Brummer, styrelseordförande för Brummer & Partners.

Vår senaste satsning inom matematik handlar om att stödja KTH och den matematiska institutionens satsning inom analys av komplexa data. Vi ser det som vårt gemensamma ansvar att skapa förutsättningar framåt för den matematiska forskningen i Sverige. Här handlar det om oberoende forskning som är banbrytande där utfallet är osäkert och kan dröja många år. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige.

Forskningsstödet möjliggör för KTH att inrätta en forskningsmiljö med inriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. Samarbetet sträcker sig över minst fem år. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners.

Visa mer information om KTH Dölj mer information om KTH

KTH är Sveriges största tekniska universitet och grundades 1827. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och matematik till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. KTH har omfattande internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i Europa, USA, Australien men också i ökande grad med länder i Asien. KTH medverkar även aktivt i EU:s olika forskningsprogram.

KTH:s institution för matematik består av fyra avdelningar: Matematik, Numerisk analys, Matematisk statistik, samt Optimeringslära och systemsteori. Alla avdelningar driver världsledande forskning inom matematik och institutionen beskrivs i den senaste forskningsutvärderingen, RAE, som ett av KTH:s flaggskepp. Den höga vetenskapliga nivån har bland annat resulterat i att forskare som har varit verksamma vid KTH har tilldelats en rad prestigefulla internationella priser som Fieldsmedaljen 2010 och Abelpriset 2006.

Läs mer om Brummer & Partners MathDataLab på KTH:s hemsida

Visa historiska exempel på matematisk forskning Dölj historiska exempel på matematisk forskning

Ett exempel på matematisk forskning som långt senare fick viktiga tillämpningsområden är Johann Radon, matematiker från Österrike, som disputerade 1910 vid Wiens universitet. Johann Radon forskade inom analys och differentialgeometri och 1917 definierade och beskrev han den matematiska idé som kom att kallas Radontransformen. Få utanför den matematiska världen har nog hört talas om Radontransformen, men de allra flesta har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med resultatet av denna forskning: magnetkamera eller datortomografi. Tomografi som teknik utvecklades mellan 1960 och 1980, och används idag till allt från att diagnostisera cancer till att ta reda på mer om olika frakturer och skelettskador. Johann Radon skulle ha aldrig gissat att en sådan viktig och revolutionär tillämpning skulle kunna uppstå som ett resultat av hans forskning många år senare.

Ett annat exempel är James Clerk Maxwell som år 1860 utvecklade en teori om elektromagnetiska vågor, något som långt senare var avgörande för tv och mobiltelefonins utveckling 100 år senare.

logo_skolornas_matematiktavling.gif

 

Skolornas matematiktävling arrangeras av Svenska matematikersamfundet i samarbete med Brummer & Partners. Det är Sveriges äldsta och mest respekterade matematiktävling på gymnasienivå och genom vårt samarbete får Svenska matematikersamfundet resurser för att genomföra och utveckla tävlingen.

Sedan 2010 finansierar vi Skolornas matematiktävling som riktar sig till matematikintresserade ungdomar på gymnasiet. Tävlingen engagerar idag 1500 elever från 200 skolor varje år. Cirka 25 av de bästa från kvaltävlingen går till final, av dessa får omkring 10 specialträning av universitetsprofessorer och åker på träningsläger med Brummer & Partners. De sex bästa eleverna får sedan representera Sverige vid den internationella matematikolympiaden. Vinnaren belönas med Brummer & Partners-priset som består av en resa antingen till Trinity College i Cambridge och deltagande i Rouse Ball-föreläsningen eller till CERN som huserar ett av världens främsta forskningscentrum inom praktisk fysik och matematik.

Den Internationella matematikolympiaden (IMO) är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever som startade 1959. IMO har successivt expanderat till över 100 länder från fem kontinenter. Laget som representerar Sverige består av sex tävlande vilka tas ut bland finalisterna i Skolornas matematiktävling.

Visa årligt träningsläger hos Brummer & Partners Dölj årligt träningsläger hos Brummer & Partners

traningslager_2013.jpg

Varje vår står Brummer & Partners som värd för ett träningsläger inför Internationella matematikolympiaden. Här inbjuder vi också till Brummer & Partners matteduell där de unga finalisterna sätter matematiker från Brummer & Partners på ett hårt prov. Det stora värdet med Skolornas matematiktävling är tillfället och möjligheten för unga människor att upptäcka sin potential och få unik träning av universitetsmatematiker redan när de går på gymnasiet. Många tidigare tävlingsdeltagare har valt att gå vidare inom på matematiken, först i matematiktunga grundutbildningar och sedan i forskning eller i matematikkrävande roller i näringslivet. Den senaste tiden har intresset för Skolornas matematiktävling ökat år efter år.

Visa citat från tidigare finalister Dölj citat från tidigare finalister

"Från många föräldrar och lite överallt får man höra att: jag är inte så bra på matte. Och det ser ut att vara normen i samhället, så man påverkas av det och tänker att matte är svårt, men det behöver det inte vara, framförallt är matte kul."

”Sedan jag började på Malmö Borgarskola har intresset för matematik växt och samtidigt har det skett stora förbättringar. Vi har ett par timmars träningstillfällen i veckan med en jättebra lärare."

”Matematik är utmanande och samtidigt vackert. Bevisning är väldigt vackert. Att två gånger två alltid är fyra och aldrig något annat, till exempel."

Visa mer information om tävlingen Dölj mer information om tävlingen

Tävlingens hemsida www.mattetavling.se

Skolornas matematiktävling på Facebook www.facebook.com/mattetavling

KleindagarnaBanner[1].jpg

Under Kleindagarna samlas matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik vid Institut Mittag-Leffler i Djursholm utanför Stockholm. Det unika med Kleindagarna är kombinationen av gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper.

Under Kleindagarna uppstår en nästan magisk atmosfär när deltagarna lär av varandra, studerar matematik och tillsammans utvecklar matematiklektioner. Målet med Kleindagarna är att deltagarna tar med sina kunskaper och sprider dem lokalt till sina kollegor för att skapa lektioner som direkt ger genomslag i landets klassrum. Svenska lärare erbjuds idag alltför få tillfällen till fördjupning och vidareutbildning i sina ämnen. Kleindagarna är en liten men viktig pusselbit för att råda bot på detta. Kleindagarna är ett samarbete med världsledande Institut Mittag-Leffler, Nationalkommittén för matematik och Svenska kommittén för matematikutbildning. Kleindagarna genomförs tre gånger per år med plats för sammanlagt 60 gymnasielärare.

–Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det är i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sina förmågor ytterligare. När vi sökte efter möjligheter att konkret stödja våra viktiga matematiklärare föll sig valet naturligt, särskilt när vi förstod hur högt värderat Kleindagarna varit för lärare som varit med tidigare, säger Brummer & Partners VD.

Visa vad lärare som medverkat på Kleindagarna tyckte Dölj vad lärare som medverkat på Kleindagarna tyckte

”Det var den bästa fortbildning som jag upplevt hittills! Mycket inspiration, möten med engagerade människor och lektionsproduktion, vad kan bli bättre?"

”En helt fantastisk upplevelse! Att kunna sitta och grotta ner sig i lektionsidéer och koncept med likasinnade är tyvärr inte något som prioriteras i skolvardagen. Jag kommer att rekommendera mina kollegor att söka. Detta var den bästa fortbildning jag har haft under mina 12 år på gymnasiet."

Klein svarta tavlan.jpg

Visa mer information om Kleindagarna Dölj mer information om Kleindagarna

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar