Brummer & Partners - Välkommen
Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat
Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2018-08-17 -0,3 % +1,2 %