Brummer Multi-Strategy

Förvaltningsorganisation

Operativ organisation

Patrik Brummer

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Patrik Brummer är grundare av Brummer & Partners. Brummer Multi-Strategy lanserades 2002 och Patrik har sedan dess varit förvaltningsansvarig. Innan grundadet av Brummer & Partners hade Patrik under åren 1973 till 1995 en rad ledande befattningar på Alfred Berg Fondkommission AB, däribland koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik är delägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.

Adrian Brummer

Senior Rådgivare

Adrian Brummer är senior rådgivare i Brummer Multi-Strategy sedan december 2023 och partner i moderbolaget. Adrians fokusområde är lång/kort-aktiedelen av Brummer Multi-Strategy, samt att stödja den totala riskallokeringen i Brummer Multi-Strategy till olika strategier. Under åren 2015–2023 bedrev Adrian investeringsverksamhet i egen regi. Dessförinnan arbetade han som portföljförvaltare på hedgefondbolaget Alcur där han även var styrelseledamot och partner. Adrian har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet med inriktning finans.

Kerim Celebi

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021 och är delägare i Brummer & Partners. Han anställdes 2014 som analytiker på BMS, blev analyschef 2017 och har bland annat vidareutvecklat multistrategifondens analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim ansvarar för övervakning av investeringsteamens risktagande och för att analysera och vidareutveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Han ansvarar också för att hitta och ta in nya investeringsteam. Kerim har masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Andreas Ekenbäck

Risk Manager

Andreas Ekenbäck anställdes i november 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Han kommer närmast från en roll med ansvar inom risk och rapportering på Lynx Asset Management AB och arbetade dessförinnan sju år som riskanalytiker på B & P Fund Services AB. Mellan 2011 och 2013 har han också arbetat med riskanalys på Swedbank Robur och även mjukvaruutveckling på SunGard/FIS/Front Arena mellan 2008 och 2011. Andreas har en doktorsexamen i rymdteknik från Umeå Universitet med en grundexamen som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har därutöver även en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Jakob Bengtsson Ekström

Senior analytiker

Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.

Julia Elfström

Operations Specialist

Julia Elfström anställdes på Brummer Multi-Strategy AB i januari 2024. Julia kommer närmst från B & P Fund Services AB där hon arbetade med Investor Relations i nära samarbete med förvaltningsteamet på Brummer Multi-Strategy. Dessförinnan arbetade hon i olika roller på Swedbank, bland annat inom deras backofficefunktion. Julia har en kandidatexamen i nationalekonomi samt masterexamen i innovation och industriell ledning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Wilhelm Kleman

Senior Rådgivare

Wilhelm Kleman är senior rådgivare i Brummer Multi-Strategy sedan december 2023 och partner i moderbolaget. Wilhelms huvudsakliga ansvarsområden är att identifiera nya förvaltartalanger för Brummer Multi-Strategy, samt att monitorera och utveckla existerande lång/kort-aktieteam. Wilhelm kom närmast från SEB Investment Management som senior rådgivare. Innan dess arbetade han som portföljförvaltare inom lång/kort-aktier med fokus på finans på multistrategiförvaltaren Citadel. Wilhelm har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Alexander Nyblom

Operations Specialist

Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Bengt Pettersson

COO

Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Markus Wiklund

VD Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund är VD för Brummer Multi-Strategy AB sedan oktober 2021 och är delägare i Brummer & Partners AB. Markus kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker. Han har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Dessförinnan var han chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Öst

Operations Manager

Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Styrelse

Joakim Schaaf

Styrelseordförande

Joakim Schaaf ansvarar för Juridik och Regelefterlevnad sedan 2009 och är delägare i Brummer & Partners AB. Joakim arbetade dessförinnan på Finansinspektionen där han var chefsjurist. Från 2000 till 2003 arbetade Joakim på Finansdepartementet som rättssakkunnig med inriktning på finansiell reglering i allmänhet och fondlagstiftning i synnerhet. Under åren 1994 till 2000 arbetade Joakim i svenska domstolar som tingsnotariem tingsfiskal och hovrättsassessor vid Katrineholms tingsrätt, Västerås tingsrätt respektive Svea hovrätt. Joakim är jur.kand. med examen från Stockholms universitet 1994.

Johanna Ahlgren

Styrelseledamot

Johanna Ahlgren är Executive Director & General Counsel på Brummer & Partners samt partner i moderbolaget. Johanna har arbetat inom Brummer & Partners-koncernen sedan 2009. Hon började som Legal Counsel på B&P Fund Services och gick 2014 vidare till Nektar Asset Management, först som Legal Counsel och senare även som vice VD. Efter tiden på Nektar var hon VD på Frost Asset Management under 2019-2022. Johanna började sin yrkeskarriär som Associate vid Gernandt & Danielsson advokatbyrå efter att ha tagit en jur. kand med examen från Uppsala universitet 2007.

Henrik Paulsson

Styrelseledamot

Henrik Paulsson är sedan 2022 delägare och VD för Brummer & Partners och sedan 2011 VD för B & P Fund Services. Henrik påbörjade sin anställning hos B & P Fund Services 2010 som ansvarig för Risk & Technology. Dessförinnan arbetade han på Nasdaq OMX, bland annat som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig på kontoret i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik har en jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Peter Thelin

Styrelseledamot

Peter Thelin är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han strategisk rådgivare. Mellan år 1996 och 2011 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som förvaltningsansvarig för hedgefonden Zenit. Åren 2012 till 2020 var Peter VD på delägda bolaget Carve Capital. Innan han trädde in som delägare i Brummer & Partners var Peter verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med ansvar för institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB och dessförinnan chef för fond- och kapitalförvaltningen på Alfred Berg. Peter har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Markus Wiklund

Styrelseledamot

Markus Wiklund är VD för Brummer Multi-Strategy AB sedan oktober 2021 och är delägare i Brummer & Partners AB. Markus kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker. Han har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Dessförinnan var han chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar fonderna BMS Master, BMS, BMS 2xL, BMS Utdelande, BMS Euro och BMS NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB förvaltar även BMS UCITS på uppdrag av Carne Global Fund Managers Limited. Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies