Klagomål

För Brummer & Partners är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har vi inte levt upp till dina förväntningar vill vi veta det.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Brummer & Partners strävar efter att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något som vi tar på största allvar. Det ger oss dessutom en möjlighet att bli än bättre. Om du av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Kontakta gärna oss via info@brummer.se eller via telefon 08-566 214 80. Du är även välkommen att kontakta din rådgivare. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som har hänt och hitta en lösning som du känner dig nöjd med.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta vår klagomålsansvariga. Du kan kostnadsfritt framföra klagomål. Klagomål som inkommer till Brummer & Partners behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Kontakta klagomålsansvarig: Brummer & Partners, Att. Klagomålsansvarig, Box 7030, 103 86 Stockholm, e-post: klagomalsansvarig@brummer.se.

Här kan du få oberoende vägledning

Vill du diskutera ärendet med en oberoende part kan du som konsument få råd och vägledning av:

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden

Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Dessa aktörer kan hjälpa dig med allmänna råd och upplysningar. En eventuell tvist kan prövas i allmän domstol.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies