Disclaimer

Denna information är en beskrivning av fondbolag och fonder inom Brummer & Partners och de tjänster de erbjuder och utgör inte en del av fondernas erbjudandedokument. Beskrivningen av fonder och värdepapper på denna webbplats är endast ett försök att ge en bättre bild av de tjänster som tillhandahålls. Det är inte en uppmuntran eller rekommendation att investera i någon fond eller något värdepapper. En investerare som överväger att investera i en fond eller ett värdepapper bör läsa fondens eller värdepapprets relevanta erbjudandeinformation noggrant. Fondens erbjudandedokument avseende svenskregistrerade fonder omfattar fondbestämmelserna, informationsbroschyren, faktabladet och teckningsdokumentation som tillhandahålls av fondbolaget. Fondens erbjudandedokument avseende fonder registrerade utanför Sverige omfattar ”Offering memorandum” (inklusive bolagsordningen) och teckningsdokumentation som tillhandahålls av förvaltningsbolaget.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies