When alpha counts

Brummer & Partners

Om oss

When alpha*counts

Brummer & Partners är en ledande europeisk multi-strategi-förvaltare med målet att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario. Genom ständig förädling av Brummer Multi-Strategy är vår vision att vara alla initierade investerares val.

 

* Alfa är avkastning som kommer av aktiv förvaltning, inte av generella rörelser på marknaderna.
Att generera god riskjusterad avkastning genom alfa är, och har alltid varit, vårt främsta mål. I vår multi-strategimodell kombineras strikt riskhantering med en mängd olika alfakällor, vilket kräver ständig utveckling inom förvaltartalang, mindset och teknologi. Vår vision är att Brummer Multi-Strategy ska utgöra en hörnsten i alla initierade investerares portföljer där värdet av alfa prioriteras.” Patrik Brummer Grundare och Portföljförvaltare

Brummer & Partners

Partnerskap med skickliga förvaltarteam

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som gör det möjligt för talangfulla och oberoende team att förvalta investeringsstrategier och samtidigt få operationellt stöd, vilket medför att fullt fokus kan läggas på förvaltning och alfa-generering. Teamen förvaltar sin strategi som ett mandat exklusivt för BMS, eller genom ett eget fondbolag i vilket Brummer & Partners är delägare. Denna partnerskapsmodell har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en målsättning att skapa mervärde (alfa) till våra kunder.

Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) vänder sig till institutioner, företag och privata investerare som söker diversifiering genom låg korrelation till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar. Målet är att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario och uppnås genom att allokera till investeringsteam med kompletterande egenskaper och exponeringar (idag över 500 marknader). Riskhantering utgör kärnan i vår investeringsprocess och styr den dynamiska allokeringen till teamen.

Läs mer om Brummer Multi-Strategy

Brummer & Partners

Långsiktigt hållbart alfa

BMS är en så kallad Artikel 8-fond och främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper. I riskanalysen integreras ESG-faktorer liksom övriga faktorer som kan påverka portföljens avkastning och risk. Det innebär också att underliggande investeringsstrategier beaktar risker och möjligheter kopplade till hållbarhet i sina investeringsprocesser.

Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

Brummer & Partners

Portföljkonstruktion och riskhantering

BMS portfölj ska vara väl diversifierad vid varje given tidpunkt. Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell portföljanalys. Vi mäter risk i realtid från underliggande marknadspositioner upp till portföljnivå och strävar efter att bygga en portfölj som kan leverera positiv avkastning oavsett marknadsmiljö. Vi lägger också stor vikt vid kvalitativ utvärdering av portföljen vilket inkluderar regelbunden och konstruktiv dialog med investeringsstrategiernas förvaltarteam.

Läs mer om förvaltning

When alpha counts

Brummer & Partners är en ledande europeisk multi-strategi-förvaltare med målet att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario. Genom ständig förädling av Brummer Multi-Strategy är vår vision att vara alla initierade investerares val.

145 mdkr
i förvaltning
4500
aktiva positioner
500
olika marknader
300
anställda
Kontakta oss

Har du frågor?

Välkommen att kontakta en av våra specialister.

08-566 214 80 info@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies