When alpha counts

Brummer & Partners

Om oss

When alpha*counts

Brummer & Partners är en ledande europeisk multistrategiförvaltare. Vi ska generera absolut avkastning oavsett marknadsmiljö och vara lågt korrelerade med aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångsslag. Vår vision är att genom ständig förädling av Brummer Multi-Strategy vara valet hos alla initierade investerare som söker diversifiering och värdesätter alfa.

* Alfa är avkastning som kommer av aktiv förvaltning, inte av generella rörelser på marknaderna.
Att generera god riskjusterad avkastning genom alfa är, och har alltid varit, vårt främsta mål. I vår multi-strategimodell kombineras strikt riskhantering med en mängd olika alfakällor, vilket kräver ständig utveckling inom förvaltartalang, mindset och teknologi. Vår vision är att Brummer Multi-Strategy ska utgöra en hörnsten i alla initierade investerares portföljer där värdet av alfa prioriteras.” Patrik Brummer Grundare och Portföljförvaltare

Brummer & Partners

Partnerskap med skickliga förvaltarteam

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som gör det möjligt för talangfulla och oberoende team att förvalta investeringsstrategier och samtidigt få operationellt stöd. De ska kunna lägga fullt fokus på förvaltning och alfa-generering. Teamen förvaltar sin strategi som ett mandat exklusivt för Brummer Multi-Strategy, eller genom ett eget fondbolag i vilket Brummer & Partners är delägare. Denna partnerskapsmodell har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en målsättning att skapa mervärde (alfa) till våra kunder.

Brummer & Partners

Vårt erbjudande

Brummer Multi-Strategy vänder sig till institutionella investerare, företag och privatpersoner som söker diversifiering. Målet är att generera absolut avkastning oavsett marknadsmiljö och korrelationen till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar ska vara låg. Portföljen konstrueras genom allokering till olika investeringsstrategier med kompletterande egenskaper. Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess. 

Läs mer om Brummer Multi-Strategy

Brummer & Partners

Långsiktigt hållbart alfa

Brummer Multi-Strategy främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper (enligt klassificering i Artikel 8). I riskanalysen  integreras ESG-faktorer liksom övriga faktorer som kan påverka portföljens avkastning och risk. Det innebär också att underliggande investeringsstrategier beaktar risker och möjligheter kopplade till hållbarhet i sina investeringsprocesser.

Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

Brummer & Partners

Portföljkonstruktion och riskhantering

Förvaltningsarbetet bygger på att förstå analys-, investerings- och riskhanteringsprocesserna för de strategier som Brummer Multi-Strategy allokerar till. Till grund för alla allokeringsbeslut ligger flerdimensionell portföljanalys liksom analys av den övergripande marknadsmiljön. Förutom kvalitativa avvägningar används en kvantitativ analysmodell som ständigt utvecklas. Brummer Multi-Strategys förvaltarteam har ett egenutvecklat riskmonitoreringssystem anpassat för multistrategiförvaltning. 

Läs mer om förvaltning

1996

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en gemensam strävan att skapa mervärde genom alfa till våra kunder.

145 mdkr
i förvaltning
4500
aktiva positioner
500
olika marknader
300
anställda
Kontakta oss

Har du frågor?

Välkommen att kontakta en av våra specialister.

08-566 214 80 info@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies