Investeringsstrategier i Brummer Multi-Strategy

Investeringsstrategier som kompletterar varandra

Brummer Multi-Strategys portfölj är en väldiversifierad korg av olika investeringsstrategier som alla arbetar oberoende av varandra med målet att över tid generera god riskjusterad absolut avkastning. Strategierna förvaltas av team som representerar olika inriktningar. De förvaltar sina strategier genom förvaltarmandat (Pods), exklusiva för Brummer Multi-Strategy, eller i fondbolag i vilka Brummer & Partners är delägare. 

Lång kort aktie

Förvaltarteamen inom lång/kort-aktie är ofta sektorspecialister med uttalad "edge". Deras strategier kan vara baserade på både fundamentala och kvantitativa metoder för att att identifiera långa och korta aktiepositioner. Brummer Multi-Strategy sätter snäva risklimiter för att säkerställa marknadsneutralitet, d.v.s. begränsad marknads-, sektor- och faktorexponering.

Katamaran är en aktiebaserad investeringsstrategi som tar långa och korta positioner i bolag och sektorer som genomgår transformativ förändring eller präglas av innovation. Målet är god riskjusterad avkastning genom alfagenerering över tid, oavsett marknadernas utveckling och med lägre volatilitet och korrelation*.

* Konkurrenter är HFRXEH Index och marknaderna är MSCI AC World Net Dividend Total Return.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Katamaran Capital inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Läs mer om Katamaran

Kersley är en aktiebaserad investeringsstrategi som tar långa och korta positioner inom den finansiella sektorn. Med en marknadsneutral strategi, är målet att generera hållbar, hög riskjusterad och okorrelerad avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Kersley inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Läs mer om Kersley

Manticore är en aktiebaserad investeringsstrategi som tar långa och korta positioner i teknik, media och telekom (TMT). Med utgångspunkt i fundamental analys är målet att generera god riskjusterad, och absolut avkastning till en risknivå som är avsevärt lägre än ett globalt teknologiindex och oberoende av marknadens utveckling.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Manticore inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Läs mer om Manticore

Systematisk trend

Systematisk trend är en viktig komponent i Brummer Multi-Strategy för "krisalfa" (avkastning vid stressade marknader). Förvaltarteamen ska försöka tajma eller anpassa sig efter marknadsutvecklingen. Gemensamt för alla är att de använder algoritmer och modellbaserade system för att, framför allt, analysera pristrender och ta positioner i likvida tillgångsklasser som aktier, räntor, krediter, råvaror, energi och valutor. Deras risk och avkastning är därmed mer riktningsbaserad.

Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på. Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade systematiska och matematiska modeller. De har ett särskilt fokus på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Florin Court inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om denna fond finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Läs mer om Florin Court

Lynx är en modellbaserad hedgefond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på statistiska modeller som identifierar trender på finansmarknaderna.

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Läs mer om Lynx

Systematisk makro

Förvaltarteamen inom systematisk makro tillämpar egenutvecklade algoritmer för att handla ett brett utbud av likvida tillgångsklasser. Modellerna inriktar sig främst på fundamentala samband mellan marknader och makroekonomisk data.

Florin Court Capital Systematic Macro Fund är en diversifierad systematisk makrofond som använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar mellan större tillgångsslag inom ett stort antal finansiella marknader. Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier, samtidigt som risken begränsas.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Florin Court Systematic Macro inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Läs mer om Florin Court Systematic Macro

Lynx Systematic Macro är en modellbaserad hedgefond som bygger på makroekonomiska principer och investerar brett i valutor, räntor, aktieindex och råvaror på de globala terminsbörserna.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Lynx Systematic Macro marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Läs mer om Lynx Systematic Macro

BRUMMER MULTI-STRATEGY

Förvaltarmandat

Investeringsstrategier som förvaltas genom mandat (pods), är exklusiva för Brummer Multi-Strategy och kan exemplvis vara mer nischade och ha mer begränsad kapacitet än strategierna som förvaltas i delägda fondbolag. De flesta pods ligger inom strategitypen lång/kort-aktie, men mandaten kan ligga inom andra strategityper och poängen är, liksom med alla underliggande strategier, att diversifiera multistrategiportföljen. Mandaten är typiskt sett enklare och snabbare att starta, vilket öppnar upp dörren för kontinuerlig diversifiering  av multistrategiportföljen. Alltfler strategier och förvaltarteam kan växa och utvecklas över tid (inkubation) i en innovativ multistrategimiljö.  

*Förvaltaren eftersträvar att Brummer Multi-Strategy-fondernas genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 3 och 18 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser

Prenumerera på fondinformation

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara och använda för att förse dig med aktuell information om fonderna samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Du kan läsa mer om hur Brummer och Partners hanterar dina personuppgifter här.

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara och använda för att förse dig med aktuell information om fonderna samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Du kan läsa mer om hur Brummer och Partners hanterar dina personuppgifter här.

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finner du de dokument och blanketter och handlingar du behöver för våra fonder och produkter. Vi erbjuder digital signering på de flesta av våra blanketter

Till dokumentarkivet
Kontakta oss

Har du frågor?

Välkommen att kontakta en av våra specialister.

08-566 214 80 info@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies