Branschsamverkan

Standards board for alternative investments

Standards Board for Alternative Investments (SBAI) är ett branschinitiativ där hedgefondförvaltare och kapitalägare samarbetar för att ta fram branschstandarder (Alternative Investment Standards) och verktyg (Toolbox) gällande framför allt informationsgivning, riskhantering, affärsetik och fondvärdering. Brummer & Partners var en av de fjorton initiativtagarna och grundarna till organisationen som i dag stöds av ca 250 förvaltare och kapitalägare globalt.

www.sbai.org

Principles for responsible investments

De FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, UN PRI, eller PRI som de oftast kallas, har tagit fram sex principer som syftar till att hjälpa förvaltare och kapitalägare att integrera ESG (Environmental, Social and Governance) för att förbättra riskhanteringen och därmed avkastningen. Brummer & Partners blev medlemmar år 2016 i samband med att vi tog fram policyer för ansvarsfulla investeringar för alla våra förvaltare. PRI, som grundades år 2006, har idag fler än 4 000 medlemmar som tillsammans förvaltar över USD 120 biljoner och är baserade i mer än 60 länder

www.unpri.org

Alternative investment management association

Alternative Investment Management Association (AIMA) stöttar sina medlemmar genom att exempelvis ta fram branschstandarder (Sound Practice Guides och Due Diligence Questionnairs) på olika områden, såsom ansvarsfulla investeringar och cybersäkerhet, och föra dialog med regelverksstiftare gällande nya lagförslag och direktiv. Syftet är att sprida kunskap, expertis och insikter både inom branschen och gentemot andra intressenter. AIMA har ca 2 100 medlemmar med mer än USD 2,5 biljoner i aggregerat förvaltat kapital och baserade i över 60 länder.

www.aima.org

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies