When alpha counts

Vilka krav ställer du?

Investera

Institutionell investerare

Som initierad investerare ställer du höga krav och det motiverar oss särskilt. Vårt mål är ambitiöst: att generera god riskjusterad avkastning och samtidigt diversifiera traditionella investeringsportföljer. Värdet för dig ska vara portföljskydd och verkligt diversifierande innehav som stärker avkastningsprofilen totalt sett. Brummer Multi-Strategy finns tillgänglig i olika fondformat, med olika risknivåer och grader av likviditet. Kontakta oss för att diskutera vad som passar dina krav och förväntningar.

 

1996

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en gemensam strävan att skapa mervärde genom alfa till våra kunder.

145 mdkr
i förvaltning
4500
aktiva positioner
500
olika marknader
300
anställda
When alpha* counts

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy vänder sig till institutionella investerare, företag och privatpersoner som söker diversifiering. Målet är att generera absolut avkastning oavsett marknadsmiljö, med låg korrelation till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar. Portföljen konstrueras genom allokering till olika investeringsstrategier med kompletterande egenskaper. Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess.

* Alfa är avkastning som kommer av aktiv förvaltning, inte av generella rörelser på marknaderna.

Läs mer

Estimerad avkastning

2024-06-20

BMS AIF


2024-06-14

BMS UCITS


2024-06-20

BMS 2xL


Månad
År
Årlig sedan start
Månad
År
Årlig sedan start
Månad
År
Årlig sedan start

+0,6 %

+2,2 %

+5,55 %

+1,0 %

+6,1 %

+3,81 %

+0,9 %

+1,6 %

+7,76 %

2024-06-20

BMS AIF


Månad
År
Årlig sedan start

+0,6 %

+2,2 %

+5,55 %


2024-06-14

BMS UCITS


Månad
År
Årlig sedan start

+1,0 %

+6,1 %

+3,81 %


2024-06-20

BMS 2xL


Månad
År
Årlig sedan start

+0,9 %

+1,6 %

+7,76 %

Prenumerera på aktuell information

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara och använda för att förse dig med aktuell information om fonderna samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Du kan läsa mer om hur Brummer och Partners hanterar dina personuppgifter här.

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara och använda för att förse dig med aktuell information om fonderna samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Du kan läsa mer om hur Brummer och Partners hanterar dina personuppgifter här.

Investera

Ansvarsfulla investeringar

Brummer & Partners har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar för att beskriva vissa principer och förfaranden för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Filip Borgeström

Filip Borgeström

Director Institutional clients
Telefon kontor:+46 8 566 214 17
Mobil:+46 70 874 15 77
E-post: filip.borgestrom@brummer.se
Edward Harrison

Edward Harrison

Director Institutional clients
Telefon kontor:+46 8 505 011 73
Mobil:+46 72 353 11 73
E-post: edward.harrison@brummer.se
Philip Tham Rydén

Philip Tham Rydén

Director Institutional clients
Telefon kontor:+46 8 566 214 18
Mobil:+46 73 532 92 42
E-post: philip.tham@brummer.se
Olle Wingstrand

Olle Wingstrand

Institutional Clients
Telefon kontor:+46 8 505 011 00
Mobil:+46 72 071 55 90
E-post: olle.wingstrand@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies