Allokeringsfonder

För privatpersoner och företag som investerar genom försäkring, fonddepå eller investeringssparkonto erbjuder vi allokeringsfonden Lynx Active Balanced Fund.

Lynx Active Balanced Fund är en dagligt handlad modellbaserad fond utvecklad av Lynx erfarna kvantteam. Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som investerar på de globala marknaderna inom tillgångsslagen aktier, räntor och råvaror.

Om fonden

Målet för Lynx Active Balanced Fund är att generera en god avkastning till en risk på cirka 10 % över tid i termer av årlig volatilitet.

Den övergripande investeringsprincipen är att allokera risk istället för att allokera kapital mellan och inom tillgångsslagen. Riskviktade portföljer erbjuder en jämnare fördelning av risk och en verkligt diversifierad portfölj där beroendet av hur ett visst tillgångsslag utvecklas reduceras. Fonden har ett angreppsätt som ska ge en mer stabil riskprofil jämfört med traditionella blandfonder utan att göra avkall på den långsiktigt förväntade avkastningen.

Förvaltningsteamet använder sig av egenutvecklade algoritmer som allokerar kapitalet taktiskt mellan aktier, räntor och råvaror. Fonden kan komma att skifta sin allokering mellan och inom tillgångsslagen till en högre grad än traditionella blandfonder. För att uppnå detta på ett kostnadseffektivt sätt använder sig fonden av derivatinstrument.

Investera genom försäkring

ISIN: IE00BGKB8K09

Fondutbud och prislista

Investera genom fonddepå eller investeringssparkonto

ISIN: IE00BGBVCQ33

Dokument kan hämtas från Lynx hemsida

Kostnadsinformation för investerare

Prislista 

Mer information

För fullständig information om Lynx Active Balanced Fund, besök Lynx hemsida.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies