Så här beräknar vi avkastning

Våra beräkningar av avkastning sker i enlighet med GIPS®*. Denna metod används bland annat av Pensionsmyndigheten som mått för premiepensionssparandets avkastning och rekommenderas även av Svensk Försäkring för beräkning av totalavkastning.

I din onlinetjänst presenteras avkastning dels i procent och dels i kronor. Den procentuella avkastningen är tidsviktad och visar utvecklingen på dina ingående fonder från din första investering. Avkastningen i kronor visar den faktiska utvecklingen som din portfölj gått upp eller ner med sedan start.

Ditt sparandes procentuella avkastning tidsviktas genom att marknadsvärdera portföljen vid varje transaktionstillfälle och sedan beräkna avkastningen i procent. Med hänsyn tagen till in- och utbetalningar erhålls en procentuell avkastning som inte tar hänsyn till hur stor investeringen varit under perioden.

Genom att tidsvikta blir avkastningen i ditt innehav jämförbar mot marknadsindex eller andra alternativa placeringar men det beskriver inte den faktiska utvecklingen av din portfölj. Samtliga grafer beräknas även på detta sätt. För att utvärdera den faktiska avkastningen i din portfölj bör du titta på avkastningen mätt i kronor.

Sparandet kan således ge positiv avkastning i kronor och samtidigt visa en negativ avkastning i procent och tvärtom. Skälet till differensen är att transaktioner, som in- och utbetalningar, påverkar kapitalets storlek – och därmed den faktiska utvecklingen – samtidigt som den procentuella avkastningen inte påverkas av kapitalets storlek.

Vi redovisar avkastning och marknadsvärde efter avgifter och skatt**.

Räkneexempel

Inbetalning 1 januari: 100 000 SEK
Marknadsvärde 30 juni: 96 000 SEK
Inbetalning 30 juni: 100 000 SEK
Marknadsvärde 1 juli: 196 000 SEK
Marknadsvärde 31 december: 202 000 SEK

TA: Total avkastning
MV: Marknadsvärde
C: In-/utbetalningar
t: Tidpunkt för in-/utbetalningar
T: Sista tidpunkten för mätperioden

Avkastning första halvåret
(96 000 / 100 000) - 1 = - 4,0%

Avkastning andra halvåret
(202 000 / (96 000 + 100 000)) - 1 = 3,1%

Total avkastning
(96 000 / 100 000) x (202 000 / (96 000 + 100 000)) - 1 = - 1,1%

Avkastning i SEK första halvåret
96 000 - 100 000 = - 4 000

Avkastning i SEK andra halvåret
202 000 - 196 000 = 6 000

Total avkastning i SEK
- 4 000 + 6 000 = 2 000

 

 

* The Global Investment Performance Standards (GIPS) är ett varumärke som innehas av CFA Institute. CFA Institute har inte varit involverad i framtagandet av eller gjort någon granskning av informationen eller beräkningarna.

** Avser avkastningsskatt för försäkringsprodukter.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies