• Nyhet
  • 12 jul 2017

Brummer Multi-Strategy löser in sin investering i Talarium

De fonder Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i är under ständig utvärdering samtidigt som arbetet med att identifiera och utvärdera nya förvaltarteam kontinuerligt pågår. Syftet med alla förvaltningsbeslut är att förbättra BMS. Beslutet att lösa in investeringen i Talarium grundar sig på en helhetsbedömning av fondens framtida förmåga att bidra till BMS riskjusterade avkastning. BMS löser in sina andelar i Talarium den 31 juli 2017.

Talarium har hittills avkastat -4,1 procent sedan starten 1 juni 20161 och bidraget till BMS har under motsvarande period2 varit -0,5 procentenheter. Den sista juni 2017 var 5,5 procent av BMS fondförmögenhet investerad i Talarium.

BMS avkastning är hittills i år 2,9 procent och BMS 2xL 5,2 procent (estimat 1 juli 2017). Bidraget till avkastningen första halvåret 2017 kommer framförallt från fonderna Manticore, Bodenholm och Black-and-White, vilka alla har genererat ett starkt positivt alfa. De är fonder som tar långa och korta aktiepositioner (Long/Short Equity).

Efter inlösen i Talarium är BMS investerad i åtta fonder: Arete, Bodenholm, Black-and-White, Florin Court, Lynx, Manticore, Nektar och Observatory. 

Vid investerarfrågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

_________

1  Avser den fondandelsklass som BMS investerar i

2  1 juni 2016 – 1 juli 2017

Presskontakt

Jacob Lannerö, chef Public Affairs. Telefon 0761-11 14 86. Epost media@brummer.se.

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies