• Nyhet
  • 5 sep 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2023

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,5 respektive 0,5 procent i augusti.

Marknad

Aktiemarknaderna vände nedåt i augusti med både S&P500 och Nasdaq som slutade på minus. Stark tillväxtdata i USA, avtagande kärninflation och en fortsatt stram arbetsmarknad bidrog till förväntningar om ett läge där Federal Reserve kan hålla räntorna högre under längre tid. Realräntorna i USA steg kraftigt under månaden och 10-åriga realränteobligationer nådde sin högsta nivå sedan 2009. USA meddelade att emissioner av statsobligationer kommer ökas vilket också bidrog till stigande räntor. Ratinginstitutet Fitch nedgraderade USA:s kreditbetyg mot bakgrund av bland annat landets budgetunderskott. Den kinesiska ekonomin fortsatte visa tecken på försvagning och data för juli visade fallande konsumentpriser för första gången sedan 2021. Rörelser i oljepriser på råvarumarknaderna drevs av bland annat oro för produktionsstörningar, ränteförväntningar och starkare dollar.  

Brummer Multi-Strategy

Systematisk makro genererade vinster främst inom råvaror och aktier. Spannmål och metaller var bland de mest bidragsgivande inom det förstnämnda tillgångsslaget, medan relativa värderingspositioner på amerikanska och asiatiska marknader stod för betydande vinster inom den sistnämnda. Vinster och förluster spreds mellan valutor och räntor på traditionella och alternativa marknader vilket resulterade i mer eller mindre oförändrade bidrag totalt sett från dessa tillgångsslag.

Lång/kort-aktie hade ytterligare en stark månad. Kortalfa var den främsta källan till positiv avkastning inom de flesta sektorer inom strategitypen under månaden. Positioner inom den europeiska finanssektorn, särskilt i fin-tech-bolag, samt nordiska/europeiska tekniksektorer genererade vinster. Aktier inom globala industrisektorer bidrog positivt och lika så gjorde positioner i bolag inom amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorer om än mer marginellt. Förluster sågs initialt inom globala hälso- och sjukvårdssektorn, men vinster mot slutet av månaden gjorde att bidraget från sektorn slutade marginellt ned.

Systematisk trend gjorde marginella förluster under månaden. Bidrag från positioner inom traditionella marknader slutade i princip på noll totalt sett medan positioner inom alternativa marknader drog ned bidraget från strategitypen. Vinster från råvaror bidrog marginellt positivt men tyngdes ned av förluster i aktier, krediter och valutor.

Per den 1 september ökade BMS portföljförvaltare allokeringen till systematisk makro samt ökade marginellt allokeringen till lång/kort-aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies