• Nyhet
  • 5 jun 2024

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2024

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,9 respektive -2,3 procent i maj.

Marknad

I maj visade amerikanska aktier styrka i kontrast till ett annars turbulent investeringsklimat. Tack vare en blandning av goda makroekonomiska data, tecken på avtagande inflation samt utmärkta kvartalsrapporter från nyckelbolag så drevs S&P 500 till nya höjder. På den europeiska sidan inledde STOXX 600 och FTSE 100 månaden med starka siffror, vilka avtog mot månadsslutet då en förbättrad ekonomisk aktivitet och högre inflationstakt indikerade att styrräntorna är mindre sannolika att sänkas inom en snar framtid. I Japan hämmades Nikkei 225:s utveckling där ett högre ränteklimat och orosmoln kring desinflation satte ett negativt tryck på japanska industrier, vilket förvärrades av en rekordsvag Yen. Eftersom FOMC aviserade om oförändrad ränta i samband med tecken på avtagande amerikansk inflation så minskade de amerikanska statsobligationsräntorna något. Detta i kontrast med brittiska Gilts och tyska Bunds, där räntan ökade på grund av inflationstecken. Investerares ändrade inställning gällande amerikanska och europeiska räntor ledde till dollarns försvagning mot euron och pundet. Den enda stora valuta som försvagades mot dollarn denna månad visade sig vara Yenen, vilken som tidigare nämnts är rekordsvag. Inom råvaror sjönk oljepriset under månaden i samband med förhoppningar om en vapenvila i Mellanöstern samt ett större amerikanskt utbud. Samtidigt steg platina- och silverpriser drastiskt.

Brummer Multi-Strategy

BMS främsta negativa bidrag under maj månad kom från de trendföljande strategierna. På etablerade marknader visade sig förluster från valutor och råvaror vara för stora för att vägas upp av vinster inom aktier. Positionering inom alternativa marknader var också missgynnsam där små vinster inom krediter och aktier övervägdes av förluster inom råvaror, räntor och valutor.

Strategier inom lång/kort-aktie bidrog starkt till BMS denna månad. Den amerikanska TMT-sektorn gav ett stabilt alfabidrag med lönsamma korta positioner inom mjukvaror och tjänster samt långa positioner inom media och underhållning, vilket motverkades något av positioner inom hårdvaror och halvledare. En särskilt lönsam sektor denna månad visade sig vara den europeiska finanssektorn där vinster skapades inom samtliga delsektorer: banker, försäkringsbolag samt övriga finansbolag. Positionering inom globala hälso- och sjukvårdssektorer var mindre lönsam i maj, där negativt alfa var mest hänförbart till läkemedelsbolag. Dessa förluster motviktades något av vinster inom livsvetenskap (life science).

Bidraget från systematisk makro var under månaden negativt. På etablerade marknader motverkades vinster inom aktier av förluster inom råvaror och räntor. På alternativa marknader realiserades förluster inom samtliga delsektorer, där valutor stod för det främsta negativa bidraget.

Per den 1 juni valde BMS portföljförvaltare att rebalansera riskallokeringen i portföljen mellan de två strategierna inom systematisk makro, där allokeringen till alternativa marknader minskades till fördel för strategin inom etablerade marknader. Riskallokeringen till lång/kort-aktiestrategin inom den amerikanska TMT-sektorn ökades även något.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies