• Nyhet
  • 3 jul 2024

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS juni 2024

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på 1,9 procent i juni.

Marknad

Denna månad var internationell politik och inflation återigen i fokus där de hade motsatta effekter på marknader i olika grad. S&P 500 åtnjöt en stabil stegring denna månad då en kombination av lågt KPI och höga arbetslöshetssiffror signalerade att Feds åtstramande penningpolitik verkar ta effekt. Tvärs över Atlanten såg saker och ting annorlunda ut, europeiska aktiemarknader skakades av politisk osäkerhet kring de franska och brittiska valen. Värdetappet i FTSE 100 och STOXX 600 till följd av detta vägdes upp något av ECB:s räntesänkning samt lägre än väntade inflationssiffror. Österut steg Japans Nikkei 225 till följd av lägre än väntade inflationssiffror vilket signalerade ett minskat behov av räntehöjningar från BoJ. Till följd av USA:s lägre inflationssiffror sjönk avkastningen på deras Treasury bonds, en rörelse som större delen av Euroområdets statspapper följde. Undantaget till detta var i Frankrike, där politisk instabilitet skapade ett uppåttryck på riskpremien för franska OATs. På valutamarknader stärktes dollarn något mot en samling valutor till följd av starka aktivitetsnivåer inom tillverknings- och serviceindustrier. Mest noterbart var dock den japanska yenens försvagning mot dollarn och som hamnade på sin lägsta nivå sedan oktober 1986. Detta ledde till att Japans finansminister fick uttala sig om valutastärkande åtgärder vid månadens slut. Oljepriser steg någorlunda kraftigt under månaden till följd av en mix av oroligheter i mellanöstern, sinande depåer i USA samt geopolitiska oroligheter till följd av den första debatten mellan Joe Biden och Donald Trump. I kontrast mot detta sjönk basmetaller skarpt under månaden som en konsekvens av överutbud.  

Brummer Multi-Strategy UCITS

Under juni månad bidrog trendföljande strategier negativt. Räntepositioner var kostsamma både på utvecklade och alternativa marknader något.  Även råvaror, valutor och krediter bidrog negativt på de alternativa marknaderna var. Ovan vägdes marginellt upp av vinster inom aktier.

Inom lång/kort-aktie bidrog samtliga strategier positivt denna månad. Inom den amerikanska TMT-sektorn kom intjäningen främst från sektorerna halvledare, mjukvaror samt sällanköpsvaror, där alfabidraget var betydande inom både lång- och kortboken. Inom europeiska finanssektorer motviktades vinster inom försäkringsbolag något av mindre förluster inom banksektorn. Bland globala hälso- och sjukvårdssektorer kunde vinster realiseras inom samtliga undersektorer, med undantag för sjukvårdsutrustning.

Systematisk makro bidrog marginellt negativt där vinster inom valutor inte var tillräckliga för att väga upp förluster från räntor.

Per den 1 juli valde BMS UCITS portföljförvaltare att minska riskallokeringen till den trendföljande strategin på alternativa marknader och öka riskallokeringen till systematisk makro. Vissa justeringar gjordes även mellan lång/kort-aktiestrategierna.

 Detta är marknadsföringskommunikation. Läs fondens informationsbroschyr och faktablad (KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.  

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies