• Nyhet
  • 5 jun 2024

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS maj 2024

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på -0,3 procent i maj.

Marknad

I maj visade amerikanska aktier styrka i kontrast till ett annars turbulent investeringsklimat. Tack vare en blandning av goda makroekonomiska data, tecken på avtagande inflation samt utmärkta kvartalsrapporter från nyckelbolag så drevs S&P 500 till nya höjder. På den europeiska sidan inledde STOXX 600 och FTSE 100 månaden med starka siffror, vilka avtog mot månadsslutet då en förbättrad ekonomisk aktivitet och högre inflationstakt indikerade att styrräntorna är mindre sannolika att sänkas inom en snar framtid. I Japan hämmades Nikkei 225:s utveckling där ett högre ränteklimat och orosmoln kring desinflation satte ett negativt tryck på japanska industrier, vilket förvärrades av en rekordsvag Yen. Eftersom FOMC aviserade om oförändrad ränta i samband med tecken på avtagande amerikansk inflation så minskade de amerikanska statsobligationsräntorna något. Detta i kontrast med brittiska Gilts och tyska Bunds, där räntan ökade på grund av inflationstecken. Investerares ändrade inställning gällande amerikanska och europeiska räntor ledde till dollarns försvagning mot euron och pundet. Den enda stora valuta som försvagades mot dollarn denna månad visade sig vara Yenen, vilken som tidigare nämnts är rekordsvag. Inom råvaror sjönk oljepriset under månaden i samband med förhoppningar om en vapenvila i Mellanöstern samt ett större amerikanskt utbud. Samtidigt steg platina- och silverpriser drastiskt.

Brummer Multi-Strategy UCITS

BMS UCITS främsta negativa bidrag under maj månad kom från de trendföljande strategierna. På etablerade marknader kom förluster främst från valutor vilka delvis togs ut av vinster inom aktier. Positioneringen inom alternativa marknader var missgynnsam och små vinster inom krediter och aktier vägdes ned av förluster inom energimarknader, räntor och valutor.

Strategier inom lång/kort-aktie bidrog starkt till BMS UCITS resultat denna månad. Den amerikanska TMT-sektorn gav ett stabilt alfabidrag med lönsamma korta poster inom mjukvaror och tjänster samt långa positioner inom media och underhållning, vilka motverkades något av positionering inom hårdvaror och halvledare. En särskilt lönsam sektor denna månad visade sig vara den europeiska finanssektorn där vinster skapades inom samtliga delsektorer: banker, övriga finansbolag samt försäkringsbolag. Positionering inom globala hälso- och sjukvårdssektorer var mindre lönsam i maj, där negativt alfa var mest hänförbart till poster inom läkemedelsbolag. Dessa förluster motverkades något av vinster inom livsvetenskap (life science).

Bidraget från systematisk makro var under månaden negativt där vinster inom aktier motverkades av förluster inom räntor. 

Per den 1 juni gjorde BMS UCITS portföljförvaltare mindre förändringar i portföljen, där riskallokeringen till trendföljeri på alternativa marknader minskades medan den ökades till systematisk makro. Riskallokeringen till lång/kort-aktiestrategin inom amerikanska TMT-sektorn ökades och allokeringen till den  globala hälso- och sjukvårdssektorn reducerades något.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies