Brummer & Partners Brummer & Partners
Filtrering/Kategorisering
Taggar
År
2023-01-17

Kommentar: makroläget och möjligheterna

Brummer Multi-Strategy genererade en årsavkastning på 7% och 12% (BMS 2xL), med en sharpekvot på 1,5. Kerim Celebi, portföljförvaltare, kommenterar makroläget och sammanfattar risker och möjligheter framåt. Filmen är på engelska.

Läs artikeln

2022-09-08

Joakim Schaaf ny partner i Brummer & Partners

Läs artikeln

2022-06-27

Brummer & Partners MathDataLab sammanförde internationella experter inom dataanalys

Vid en fyradagarskonferens på Kungliga Tekniska Högskolan samlades 80 forskare inom matematik relaterad till dataanalys och artificiell intelligens. Peter Thelin, medgrundare av Brummer & Partners, var på plats för att välkomna deltagarna.

Läs artikeln

2022-06-07

Henrik Paulsson ny VD för Brummer & Partners

Henrik Paulsson utnämns till ny VD för Brummer & Partners AB och efterträder Ola Paulsson som lämnar bolaget på egen begäran.

Läs artikeln

2022-04-20

BMS diversifierar med sektorspecialistteam inom Healthcare

Brummer & Partners rekryterar Hans Mähler till ett nytt förvaltarmandat, initialt exklusivt för andelsägare i Brummer Multi-Strategy (BMS). 

Läs artikeln

2022-02-15

Ny strategi i BMS

Brummer Multi-Strategy-teamet diversifierar portföljen ytterligare genom att addera en ny strategi inriktad på systematisk makro.

Läs artikeln

2022-02-10

Varning

Någon använder sig av Brummer & Partners varumärke på ett vilseledande sätt.

Läs artikeln

2022-01-24

Kommentar: fjolåret och framåtblick

Markus Wiklund och Kerim Celebi kommenterar BMS årsavkastning och sammanfattar möjligheterna framåt. Kommentaren har svenska undertexter.

Läs artikeln

2021-12-10

Perspektiv på risk och avkastning 2021

Bild till nyhetssida-opti.jpg
Från vänster: Johan Dicander, Investor relations, Peter Thelin, medgrundare och partner, Despina Xanthopoulou, director, Business development and Sustainability, Lynx, Ann-Sofie Odenberg, Head of Sustainability och Carl-Johan Brodowsky, Investor relations.

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Poängen är att ge absolut avkastning (god avkastning oavsett hur marknaderna går), god riskjusterad avkastning (god avkastning i förhållande till den risk vi tar) och diversifiering (komplement i din portfölj bestående av traditionella, mer riskfyllda tillgångar som aktier).

Läs artikeln

2021-11-22

Brummer Multi-Strategy välkomnar Henrik Nyblom

Brummer & Partners rekryterar tech-förvaltaren Henrik Nyblom till ett förvaltarmandat, initialt exklusivt för andelsägare i Brummer Multi-Strategy (BMS).

Läs artikeln

2021-10-01

Brummer Multi-Strategy: Markus Wiklund blir VD och Kerim Celebi portföljförvaltare

Brummer Multi-Strategy får nytt ledarskap med Markus Wiklund som VD och Kerim Celebi som portföljförvaltare, tillsammans med Patrik Brummer. Därtill stärks teamet upp med en ny riskchef, Andreas Ekenbäck. Mikael Spångberg lämnar firman av privata skäl. 

Läs artikeln

2021-09-27

Black-and-White lägger ned

Seth Wunder har beslutat att lämna som investeringschef för tech-fonden Black-and-White. Mot den bakgrunden löser Brummer Multi-Strategy (BMS) in hela sitt innehav. 

Läs artikeln

2021-09-02

Sista teckningsdagen för utdelning 2021

Läs artikeln

2021-08-19

Brummer Multi-Strategy diversifierar ytterligare med två nya hedgefonder

Brummer & Partners går in som delägare i två nya hedgefonder med fokus på långa och korta aktiepositioner inom specifika sektorer. Kersley Street Capital lanserar den 1 september en fond fokuserad på den finansiella sektorn och Pantechnicon Advisors avser att lansera en fond fokuserad på den industriella sektorn den 1 oktober. Brummer Multi-Strategy investerar från start och bedömer dels att de två marknadsneutrala fonderna passar väl med fondens investeringsmål, dels att specialister inom komplexa och ibland underanalyserade sektorer skapar möjligheter för marknadsoberoende risk och avkastning.

Läs artikeln

2021-08-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juli 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,1 respektive -0,3 procent i juli.

Läs artikeln

2021-07-05

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juni 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,2 respektive -2,5 procent i juni.

Läs artikeln

2021-06-23

Förändring i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) löser in sina andelar i fonden Observatory. Fonden startade 2004 och fondandelsvärdet har under de senaste månaderna legat på, eller nära sin högsta avkastning någonsin. Dock bedöms fonden inte ha förutsättningar för tillräckligt god riskjusterad avkastning framöver enligt BMS portföljförvaltares kriterier. 

Läs artikeln

2021-06-15

Nya partners i Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy växer globalt och gruppen stärker partnerskapet med fyra nya delägare: Jonas Börjesson, Carl-Johan Brodowsky, Markus Wiklund och Henrik Paulsson. Två partners lämnar: Kent Janér och Per Josefsson.

Läs artikeln

2021-04-19

Brummer Virtual Talks: Cost of capital in a reflationary environment

Kerim Celebi, Analyschef på Brummer Multi-Strategy, och Will Li, CIO på Arete, diskuterar global ekonomi med fokus på tillgångspriser och inflation.

Läs artikeln

2021-04-06

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,8 respektive -3,7 procent i mars.

Läs artikeln

2021-03-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy februari 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 3,2 respektive 6,4 procent i februari.

Läs artikeln

2021-03-01

Årsberättelse 2020

Läs artikeln

2021-02-12

Grattis Lynx!

Läs artikeln

2021-02-02

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy januari 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,8 procent respektive -1,7 procent i januari.

Läs artikeln

2021-01-25

Förvaltarkommentar BMS

Brummer Multi-Strategy, BMS, lämnar ett starkt år bakom sig i termer av avkastning och dess kvalitet. Mikael Spångberg, vd och portföljförvaltare för BMS, beskriver 2020 som extraordinärt.

Läs artikeln

2021-01-05

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy december 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 4,6 procent respektive 8,9 procent i december.

Läs artikeln

2020-12-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy november 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 3,1 procent respektive 6,1 procent i november.

Läs artikeln

2020-11-26

Brummer Virtual Talks: showrooms, skattjakter och effekterna av digital transformation

I det senaste avsnittet av Brummer Virtual Talks talar Kerim Celebi, Analyschef på Brummer Multi-Strategy, med Seth Wunder, portföljförvaltare av innovations- och TMT-fokuserade long/kort-aktiefonden black-and-white om vanliga missuppfattningar kring e-handel, kannibaliseringsproblematik och vikten av data. 

Läs artikeln

2020-11-02

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy oktober 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,2 procent respektive 0,2 procent i oktober.

Läs artikeln

2020-10-05

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy september 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,2 procent respektive 0,2 procent i september.

Läs artikeln

2020-09-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,4 procent respektive 0,7 procent i augusti.

Läs artikeln

2020-08-21

Carve, som inte är en del av BMS, avvecklas och återbetalar investerarnas kapital

Styrelsen i Carve Capital AB har beslutat att avveckla fonderna Carve 1, Carve 2 och Carve Master. 

Läs artikeln

2020-08-04

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juli 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,1 respektive 2,2 procent i juli. 

Läs artikeln

2020-07-02

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juni 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,5 procent respektive 2,8 procent i juni.

Läs artikeln

2020-06-02

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 3,0 procent respektive 5,8 procent i maj.

Läs artikeln

2020-05-05

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,1 procent respektive 0,2 procent i april.

Läs artikeln

2020-04-23

Ändrade fondbestämmelser för Frost

Frost Asset Management AB har, efter godkännande av Finansinspektionen, ändrat fondbestämmelserna för specialfonden Frost. Ändringarna berör hur det, i förekommande fall, prestationsbaserade arvodet för andelsklass A beräknas.

Läs artikeln

2020-04-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -2,1 respektive -4,4 procent i mars.

Läs artikeln

2020-03-26

Avveckling av Bodenholm-fonderna

Styrelsen för Bodenholm Capital AB (”Bolaget”) har beslutat att avveckla fonderna Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master (”Fonderna”) samt att avveckla uppdraget att förvalta SEB Prime Solutions – Bodenholm Absolute Return (”Bodenholm UCITS”). 

Läs artikeln

2020-03-26

Förändring i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategys (BMS) portföljförvaltare utvärderar kontinuerligt de fonder BMS är investerade i samtidigt som arbetet med att identifiera och utvärdera nya förvaltarteam pågår. Förvaltarna väljer nu att lösa in hela sitt innehav i fonden Bodenholm One per den 15 april 2020.

Läs artikeln

2020-03-24

Kommentar: Corona-krisen

Läs artikeln

2020-03-17

Förvaltarkommentar

Sedan marknadstoppen i februari har vi sett dramatiska börsfall och reverseringar i riskfyllda tillgångsklasser. Stor osäkerhet råder. Brummer Multi-Strategy (BMS) är i skrivande stund ner cirka 3,5% på månaden och 3,0% på året. Aktiemarknader världen över är ner 20-30% på året trots diverse extraordinära insatser från centralbanker och regeringar.

Läs artikeln

2020-03-03

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy februari 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,3 respektive -0,7 procent i februari.

Läs artikeln

2020-02-19

Årsberättelser 2019

Här samlar vi förvaltarnas årsberättelser för 2019 vilka publiceras löpande så snart de är klara.

Läs artikeln

2020-02-05

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy januari 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,9 procent respektive 1,6 procent i januari.

Läs artikeln

2020-01-30

Frost stänger för nyteckning

Frost har nått optimal förvaltningsvolym och stänger för nyteckning enligt plan.

Läs artikeln

2020-01-27

Brummer Play: Intervjuer med förvaltarna

Våra portföljförvaltare kommenterar fondernas utveckling 2019 och ger sin syn på det kommande decenniets investeringsmöjligheter.

Läs artikeln

2020-01-22

Mikael Spångberg intervjuas i Davos 2020

På temat ”Future of investing” bjöds Mikael Spångberg, portföljförvaltare och VD för Brummer Multi-Strategy, in till intervjuserien Davos 2020 i anslutning till World Economic Forum. 

Läs artikeln

2020-01-10

På Kleindagarna utvecklas framtidens matematikundervisning

Med ett djupt och brett engagemang för matematik väljer Brummer & Partners att finansiera Kleindagarna för sjätte året i rad. Idag avslutades första omgången med ett tjugotal matematiklärare.

Läs artikeln

2020-01-09

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy december 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade en estimerad avkastning på 0,4 procent i december.

Läs artikeln

2019-12-17

Brummer Multi-Strategy investerar i fonden Frost

Brummer Multi-Strategy investerar i den nya fonden Frost från den 2 januari 2020.

Läs artikeln

2019-12-06

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy november 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade en estimerad avkastning på 0,0 procent i november.

Läs artikeln

2019-11-20

Brummer & Partners och SPP inleder samarbete

Brummer & Partners och SPP inleder ett långsiktigt samarbete som effektiviserar produktion och distribution av Brummer & Partners försäkringsprodukter. Samarbetet genererar stordriftsfördelar som delas med kunderna i form av sänkta försäkringsavgifter.

Läs artikeln

2019-11-08

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy oktober 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade en estimerad avkastning på -1,3 procent i oktober.

Läs artikeln

2019-10-08

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy september 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK genererade en estimerad avkastning på -2,9 procent för september.

Läs artikeln

2019-10-01

Brummer Multi-Strategy investerar i ny fond – Lynx Constellation

Brummer Multi-Strategy, en fond som investerar i flertalet av Brummer & Partner-gruppens hedgefonder, investerar i Lynx Constellation från 1 oktober. Med den nya fonden förbättrar Brummer Multi-Strategy sin diversifiering ytterligare.

Läs artikeln

2019-09-30

Brummer Play: Intervjuer med förvaltarna

Våra portföljförvaltare kommenterar fondernas utveckling hittills i år och hur de ser på den närmsta tiden framöver.

Läs artikeln

2019-09-17

Förvaltarkommentar

Brummer Multi-Strategy (BMS) är ned 3,4 procent i september (per 13 september) och har därmed en avkastning på 3,5 procent sedan årsskiftet. Om månaden slutar negativ blir det den första negativa månaden för BMS sedan november 2018. 

Läs artikeln

2019-09-10

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i augusti en estimerad avkastning på 0,9 procent.

Läs artikeln

2019-08-07

Månadskommentar BMS juli 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i juli månad en estimerad avkastning på 0,6 procent.

Läs artikeln

2019-07-10

Månadskommentar BMS juni 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i juni månad en estimerad avkastning på 2,1 procent. 

Läs artikeln

2019-06-11

Månadskommentar BMS maj 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i maj månad en estimerad avkastning på 1,0 procent.

Läs artikeln

2019-05-09

Månadskommentar BMS april 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i april en estimerad avkastning på 0,6 procent.

Läs artikeln

2019-05-02

Förändring i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) löser in alla sina andelar i fonden Nektar per den 31 maj 2019. Portföljförvaltarna utvärderar kontinuerligt de fonder BMS är investerad i samtidigt som arbetet med att identifiera och utvärdera nya förvaltarteam pågår. Syftet med alla förvaltningsbeslut är att förbättra BMS och dess förutsättningar att kunna generera en stark riskjusterad avkastning, som över tid är lågt korrelerad med aktier och obligationer. Förvaltarna gör nu bedömningen att Nektars förväntade framtida bidrag till BMS:s riskjusterade avkastning inte längre är konkurrenskraftigt nog och väljer därför att lösa in hela sitt innehav i fonden. 

Läs artikeln

2019-05-02

Avveckling av fonden Nektar

Nektar Asset Management AB har beslutat att avveckla fonden Nektar. Bakgrunden till beslutet är en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi och att Brummer Multi-Strategy, fondens största andelsägare, löser in sina andelar i Nektar per den 31 maj 2019.

Läs artikeln

2019-04-11

Månadskommentar BMS mars 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i mars en estimerad avkastning om 0,8 procent.

Läs artikeln

2019-03-11

Lynx lanserar nästa generations blandfond

Lynx Asset Management lanserar en ny form av blandfond – Lynx Active Balanced Fund.

Läs artikeln

2019-03-08

Månadskommentar BMS februari 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i februari en estimerad avkastning på +0,9 procent.

Läs artikeln

2019-02-22

Årsberättelser 2018

Här samlar vi förvaltarnas årsberättelser för 2018 vilka publiceras löpande så snart de är klara.

Läs artikeln

2019-02-11

Månadskommentar BMS januari 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) gav i januari en estimerad avkastning på +0,2 procent.

Läs artikeln

2019-01-29

Brummer Play: Intervju med Per Josefsson

Per Josefsson, förvaltningsansvarig på Carve, kommenterar 2018 och blickar framåt. 

Läs artikeln

2019-01-25

Brummer Play: Intervjuer med förvaltarna

Våra förvaltare kommenterar 2018 och blickar framåt.

Läs artikeln

2019-01-10

Månadskommentar BMS december 2018

Under årets sista månad gav Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK en avkastning på 0,9 procent, vilket gav ett årsresultat på -1,9 procent. December blev ytterligare en månad då många riskfyllda tillgångar fortsatte att säljas och t.ex. det amerikanska börsindexet S&P 500 föll med 9,2 procent.

Läs artikeln

2019-01-07

Vi tar nästa steg i vår strävan att vara en ansvarsfull investerare

Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy (BMS) har tillsammans med förvaltarteamen i de fonder som BMS investerar i beslutat oss för att utöka våra exkluderingskriterier. 

Läs artikeln

2018-12-11

Månadskommentar BMS november 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK genererade en estimerad avkastning på -2,1 procent för november. Avkastningen hittills i år uppgår till -2,8 procent. Motsvarande siffra för dollarklassen är -1,9 procent respektive -0,4 procent.

Läs artikeln

2018-11-29

Hugo Eberhard vinner Brummer & Partners-priset för andra året i rad

Lördagen den 24 november avgjordes finalen i Skolornas matematiktävling eller matte-SM i Uppsala. Grattis Hugo Eberhard, 18 år från Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund, som även vann tävlingen 2017 och i år lyckades få full poäng.

Läs artikeln

2018-11-09

Månadskommentar BMS oktober 2018

Brummer Multi-Strategys (BMS) resultat för oktober uppgick till -4,0% och -3,7% för SEK- respektive USD-klassen. På årsbasis är nu avkastningen -0,8% samt +1,5% för SEK- respektive USD-klassen.

Läs artikeln

2018-10-29

Träffa oss på Invest 360° – mässeventet kring smarta investeringar

Vidga dina investeringsvyer på NackaStrandsMässan i Stockholm den 17 – 18 november.

Läs artikeln

2018-10-05

Månadskommentar BMS september 2018

Brummer Multi-Strategy (SEK) avkastade 0,7 procent i september och är därmed under 2018 upp 3,4 procent. 

Läs artikeln

2018-09-12

Brummer Play: Intervjuer med förvaltarna

Våra portföljförvaltare kommenterar fondernas resultat hittills i år och blickar framåt.

Läs artikeln

2018-09-11

Månadskommentar BMS augusti 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK ökade 1,2 procent i augusti och är hittills i år upp 2,7 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fondindex i USD ökade 1,1 procent och är upp 2,1 procent för året. 

Läs artikeln

2018-08-31

Halvårsberättelser 2018

Här har vi samlat förvaltarnas halvårsberättelser för första halvåret 2018.

Läs artikeln

2018-08-13

Brummer Multi-Strategy investerar i AlphaCrest Systematic Strategies Fund

Brummer & Partners välkomnar AlphaCrest Capital Management LLC (AlphaCrest) till gruppen. AlphaCrest är en kvantitativ analys- och modellbaserad kapitalförvaltare med huvudkontor i New York. 

Läs artikeln

2018-08-13

Månadskommentar BMS juli 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) steg 0,3 procent i juli och är hittills i år upp 1,5 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fondindex ökade 0,1 procent och är upp 0,8 procent för året. 

Läs artikeln

2018-07-10

Månadskommentar BMS juni 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) backade 0,7 procent i juni och är hittills i år upp 1,3 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index backade 0,2 procent och är upp 1,2 procent för året. 

Läs artikeln

2018-06-12

Månadskommentar BMS maj 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) ökade 2,1 procent i maj och är hittills i år upp 2,0 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index steg med 0,7 procent och är upp 1,2 procent för året.  

Läs artikeln

2018-05-08

Månadskommentar BMS april 2018

Brummer Multi-Strategys (BMS) avkastning uppgick till 0,0 procent i april efter att de underliggande fondernas avkastning tagit ut varandra. Hittills i år är BMS avkastning i stort sett noll, minus 0,1 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index steg med 0,3 procent i april och är upp 0,6 procent för året. 

Läs artikeln

2018-04-17

Månadskommentar BMS mars 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) tappade 0,6 procent i mars och avkastningen är därmed oförändrad under 2018. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index var oförändrad under föregående månad och är upp 0,9 procent för året. 

Läs artikeln

2018-04-13

Låt oss hjälpa dig att rensa upp i ditt pensionssparande

Att aktivt se över och göra medvetna val kan ha avgörande betydelse för den totala pensionen. Du kanske har gamla, inaktiva försäkringar som till både förvaltning och avgifter bör ses över? 

Läs artikeln

2018-03-09

Månadskommentar BMS februari 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) tappade 2,0 procent i februari men är upp 0,5 procent för 2018. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index minskade med 1,6 procent (i USD att jämföra med BMS USD-klass som tappade 1,8 procent) under samma månad, men är upp 0,7 procent för året (BMS USD är upp 1,0 procent hittills i år).  

Läs artikeln

2018-02-22

Årsberättelser 2017

Här samlar vi förvaltarnas årsberättelser för 2017 vilka publiceras löpande så snart de är klara.

Läs artikeln

2018-02-21

Nya digitala årsbesked

Årsbeskeden för innehav hos Brummer & Partners är nu digitala och har fått ny utformning.

Läs artikeln

2018-02-14

Månadskommentar BMS januari 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) inledde 2018 starkt med en uppgång på 2,6 procent i januari. Hedge Fund Researchs fond-i-fondindex (HFRI) ökade med +2,4 procent under samma månad. 

Läs artikeln

2018-01-23

Brummer Play: Intervjuer med förvaltarna

Våra förvaltare kommenterar 2017 och blickar framåt.

Läs artikeln

2018-01-10

Månadskommentar BMS december 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) tappade -0,9 procent i december, vilket resulterade i +6,4 procents avkastning för helåret 2017 (estimat). Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) som handlas i amerikanska dollar ökade med +0,9 procent under samma månad och avslutade 2017 på +7,7 procent. Motsvarande valutaklass för BMS tappade -0,6 procent under december och avslutade året på +8,5 procent. 

Läs artikeln

2017-12-12

Månadskommentar BMS november 2017

Brummer Multi-Strategys (BMS) resultat för november var oförändrat (0,0 procent). Hittills i år är BMS avkastning positiv om 7,3 procent. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) ökade med +0,1 procent under samma månad och är upp med +7,0 procent under 2017.

Läs artikeln

2017-11-20

Hugo Eberhard från Lund vinner Brummer & Partners-priset 2017

Lördagen den 18 november avgjordes finalen i Skolornas matematiktävling eller matte-SM vid Umeå universitet. Grattis Hugo Eberhard, 17 år från Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund som vann tävlingen med 40 av 42 möjliga poäng. 

Läs artikeln

2017-11-17

KTH startar Brummer & Partners MathDataLab

Forskningsstöd bidrar till ökad matematisk förståelse inom analys av komplexa data.

Den 17 november invigdes Brummer & Partners MathDataLab vid den matematiska institutionen på KTH. Avsikten är att skapa ett nav för matematisk forskning inom analys av komplexa data. Verksamheten möjliggörs genom ett forskningsstöd från Brummer & Partners till KTH på 15,5 miljoner kronor. 

Läs artikeln

2017-11-16

Därför behövs en välfungerande flytträtt

Brummer Life välkomnar i sitt remissvar Finansdepartementets förslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande, med förhoppning om att förslaget införs skarpt, utan förmildrande omständigheter och att tillhörande föreskrifter blir effektiva. 

Läs artikeln

2017-11-10

Månadskommentar BMS oktober 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade 1,8 procent i avkastning under oktober och är upp 7,4 procent för året. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) ökade med 1,2 procent under samma månad och är upp med 6,8 procent under 2017.

Läs artikeln

2017-10-09

Månadskommentar BMS september 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade -0,4 procent i avkastning under september och är upp 5,4 procent för året. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) ökade med 0,4 procent under samma månad och är upp med 5,5 procent under 2017.

Läs artikeln

2017-10-05

Vem blir årets vinnare av Brummer & Partners-priset?

Nyligen gick kvaltävlingen till Skolornas matematiktävling av stapeln på 145 gymnasieskolor runt om i Sverige. Den 18 november avgörs årets matte-SM vid Umeå universitet. Vem tar hem segern och vilka tar sig hela vägen till matte-OS?

Läs artikeln

2017-09-11

Månadskommentar BMS augusti 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade 2,4 procent i avkastning under augusti och är därmed upp 5,9 procent för året. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index (HFRI) ökade med 1,2 procent under samma månad och är upp med 5,5 procent under 2017.

Läs artikeln

2017-08-31

Halvårsberättelser 2017

Här har vi samlat de svenskregistrerade fondbolagens halvårsberättelser för första halvåret 2017.

Läs artikeln

2017-08-21

Fondförvaltarna kommenterar första halvåret 2017

Läs och ta del av fondförvaltarnas halvårskommentarer för 2017.

Läs artikeln

2017-08-16

Månadskommentar BMS juli 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var 0,6 procent i juli och fonden har därmed en avkastning sedan årsskiftet på 3,4%. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade med 1,6 procent under samma månad vilket ger en avkastning sedan årsskiftet på 4,2%.

Läs artikeln

2017-07-13

Månadskommentar BMS juni 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var i juni -0,5 procent (YTD +2,9%). Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index tappade 0,6 procent under samma månad (YTD +2,6%).

Läs artikeln

2017-06-16

Månadskommentar BMS maj 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) ökade med 2,1 procent i maj och har hittills i år genererat en avkastning på 3,4 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index tappade 0,2 procent under månaden och är upp 2,8 procent sedan årsskiftet.

Läs artikeln

2017-06-08

Nytt ledarskap på Brummer & Partners

Ola Paulsson utnämns till ny koncernchef för Brummer & Partners och Mikael Spångberg utnämns till ny VD för Brummer Multi-Strategy (BMS)1 när Klaus Jäntti på egen begäran lämnar sina befattningar i gruppen. Mikael Spångberg blir tillsammans med Patrik Brummer förvaltare av BMS. Samtidigt blir BMS nuvarande analyschef Markus Wiklund vice VD/COO och analytikern Kerim Celebi analyschef.

Läs artikeln

2017-05-19

Månadskommentar BMS april 2017

Brummer Multi-Strategy (BMS) ökade med 0,6% i april och har hittills i år haft en avkastning på 1,3%. Hedge Fund Researchs fond-i-fond index ökade också med 0,6% under månaden och är upp 3,0% sedan årsskiftet.

Läs artikeln

2017-05-17

Brummer Life mest prisvärda inom individuell tjänstepension med rådgivning, enligt Konsumenternas

Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserar idag en jämförelse för individuella tjänstepensioner där Brummer Life kommer ut som den mest prisvärda leverantören med rådgivning. Jämförelsen visar också kostnaden om man vill flytta sitt pensionssparande. Enligt jämförelsen har endast 15 procent av de jämförda produkterna helt fri flytträtt, däribland Brummer Life.

Läs artikeln

2017-04-18

Månadskommentar BMS mars 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var i mars -0,7 procent (YTD 0,7%). Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade 0,1 procent under samma månad (YTD 2,0%).

Läs artikeln

2017-04-04

Team Sweden till Brummer & Partners

På torsdag den 6 april kommer 14 ungdomar från gymnasieskolor runt om i landet till Brummer & Partners för årets träningsläger som är en del av uttagningen av Sveriges lag till den internationella matematikolympiaden IMO. På fredag avgörs den den stora matteduellen där gymnasisterna möter Brummer & Partners egna matematiker.

Läs artikeln

2017-03-15

Månadskommentar BMS februari 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var i februari 1,0 procent. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade 0,9 procent under samma period.

Läs artikeln

2017-02-27

Årsberättelser 2016

Här samlar vi förvaltarnas årsberättelser för 2016 vilka publiceras löpande så snart de är klara.

Läs artikeln

2017-02-13

Månadskommentar BMS januari 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var i januari 0,4 procent. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index steg 0,8 procent under samma period.

Läs artikeln

2017-01-12

Månadskommentar BMS december 2016

Brummer Multi-Strategy (BMS) var oförändrad i december och avslutade året på minus 1,3 procent. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade samtidigt med 0,9 procent under månaden och avslutade 2016 på plus 0,5 procent.

Läs artikeln

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar