Brummer & Partners Brummer & Partners

Vad är en hedgefond?

Det finns flera saker som skiljer en hedgefond från en traditionell fond. En hedgefondförvaltare har till exempel ett friare placeringsmandat när det gäller olika typer av finansiella instrument än förvaltare av traditionella fonder.

Det gör att förvaltaren har möjligheterna att kunna skapa positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Medan en traditionell fond ska slå ett jämförelseindex har en hedgefond målet att uppnå en positiv avkastning i både uppgång och nedgång på marknaderna. Hedgefonder har ofta komplexa portföljer. Det gör att insättningar och uttag ofta inte kan göras på daglig basis utan vanligen enbart månads- eller kvartalsvis. En hedgefond kan ha hög eller låg risk beroende på fondens strategi. Därför är det viktigt att inför ett investeringsbeslut studera fondens historiska risknivå, avkastning och korrelation med finansiella marknader. Lika viktigt är även att bilda sig en uppfattning om förvaltarnas skicklighet att genomföra fondens förvaltningsstrategi och skapa positiv avkastning i olika marknadsklimat. Arvodet är huvudsakligen prestationsbaserat och utgår om förvaltarna presterat positiv avkastning. Ett lämpligt sätt för privatpersoner att investera i hedgefonder är genom fond-i-fond-lösningar, det vill säga fonder som består av flera underliggande fonder, vilket möjliggör riskspridning. Brummer Multi-Strategy är en sådan fond-i-fond och innehåller Brummer & Partners egna olika hedgefonder.

Gå direkt till:

 

Riskjusterad avkastning

En god fondförvaltning handlar om att maximera avkastningen relativt fondens risknivå. En hög risknivå innebär högre förväntad avkastning men osäkerheten kring utfallet blir också större. Ett sätt (av flera) att bedöma hur skickligt en fond förvaltas är att titta på den s.k. Sharpe-kvoten som används av till exempel Morningstar. Måttet presenterades i mitten på 60-talet av W.F. Sharpe, pristagare i ekonomi till Alfred Nobels minne, och är ett mått som visar relationen mellan avkastning och risk i en placering. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Korrelation

För hedgefonder är det viktigt att kunna uppvisa låg korrelation med de finansiella marknaderna. Detta för att kunna erbjuda en alternativ investering som möjliggör riskspridning i en portfölj med traditionella investeringar som aktier och obligationer. Det är även viktigt för att kunna motivera att ta ut en prestationsbaserad avgift. Är korrelationen med marknaden hög bör den prestationsbaserade avgiften i stället tas ut ur mervärdet som skapats relativt ett marknadsindex.

Avgift efter prestation

Arvodet för den aktiva förvaltningen i en hedgefond baseras huvudsakligen på förvaltarnas prestation. Brummer & Partners fond Brummer Multi-Strategy skiljer sig från många fond-i-fonder genom att den inte tar ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Avgift tas enbart ut i de underliggande investeringarna (hedgefondstrategierna). Dessa har normalt en fast förvaltningsavgift på 1 procent per år. Till det kommer en prestationsbaserad avgift på vanligtvis 20 procent på den del av avkastningen som överstiger avkastningströskeln varvid så kallad High Watermark-princip tillämpas.

High watermark-principen

High watermark-principen innebär att prestationsbaserat arvode erhålls först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln har återhämtats.

I det fall värdet under en period faller under avkastningströskeln men sedan stiger igen gör avgiftsmodellen därmed att underlaget för prestationsbaserad avgift endast utgörs av det belopp som överstiger avkastningströskeln. Om värdet för en andelsägare till exempel stiger till 120 en period och sedan faller till 110 nästa period tas prestationsbaserad avgift ut endast på det belopp som överstiger 120, i förekommande fall uppräknat med en tröskelränta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sharpe.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar