Brummer Multi-Strategy UCITS

Förvaltningsbolag

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar Brummer Multi-Strategy UCITS på uppdrag av Carne Global Fund Managers Limited.  Brummer Multi-Strategy AB förvaltar även fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Brummer Multi-Strategy (Bermuda) och Brummer Multi-Strategy 2xL (Bermuda) förvaltas av Brummer & Partners Asset Management (UK) Ltd.

För legal information om förvaltningsbolaget se följande sida.

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer

Grundare och Portföljförvaltare

Patrik Brummer är grundare av Brummer & Partners och av Brummer Multi-Strategy (BMS). BMS lanserades 2002 och Patrik har sedan dess varit förvaltningsansvarig. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Innan Patrik grundade Brummer & Partners hade han under åren 1973 till 1995 en rad ledande befattningar på Alfred Berg Fondkommission AB, däribland koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.

Kerim Celebi

Portföljförvaltare

Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy (BMS) sedan oktober 2021 och är partner på Brummer & Partners. Kerim började hos BMS som analytiker 2014 och blev analyschef 2017. Kerim har främst arbetat med att vidareutveckla BMS:s analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim har också haft en central roll i utvecklingen av riskövervakningsverktygen som används för att övervaka riskerna i både BMS och dess underliggande strategier. Han har även arbetat nära de underliggande strategierna för att bättre förstå och hjälpa till att utveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Vidare har Kerim även tillbringat mycket tid med att analysera nya potentiella hedgefonder som BMS kan komma att investera i. Kerim har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Markus Wiklund

VD, Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund utnämndes till VD för Brummer Multi-Strategy AB i oktober 2021. Markus kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker på fonden Nektar. Markus har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har hans huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer samt affärsutveckling. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andreas Ekenbäck

Risk Manager

Andreas Ekenbäck anställdes i november 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Han kommer närmast från en roll med ansvar inom risk och rapportering på Lynx Asset Management AB och arbetade dessförinnan sju år som riskanalytiker på B & P Fund Services AB. Mellan 2011 och 2013 har han också arbetat med riskanalys på Swedbank Robur och även mjukvaruutveckling på SunGard/FIS/Front Arena mellan 2008 och 2011. Andreas har en doktorsexamen i rymdteknik från Umeå Universitet med en grundexamen som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har därutöver även en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Bengt Pettersson

COO

Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Jakob Bengtsson Ekström

Senior analytiker

Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.

Johan Öst

Operations manager

Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Alexander Nyblom

Operations Specialist

Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelse Brummer Multi-Strategy AB

Svante Elfving

Styrelseordförande och delägare i Brummer & Partners AB

Svante Elfving är delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser. Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Peter Thelin

Styrelseledamot och delägare Brummer & Partners AB

Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter förvaltare på samma fond. Därefter har Peter arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Från 2012 arbetade han på Carve Capital AB där han var verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Joakim Schaaf

Styrelseledamot och delägare Brummer & Partners AB

Joakim Schaaf är delägare i Brummer & Partners och är sedan 2009 Chief Compliance Officer och Head of Legal & Compliance. Joakim kommer närmast från Finansinspektionen där han under åren 2003 till 2009 bland annat var chef för myndighetens rättsavdelning och sedermera Finansinspektionens chefsjurist. Från 2000 till 2003 arbetade Joakim på Finansdepartementet som rättssakkunnig med inriktning på finansiell reglering i allmänhet och fondlagstiftning i synnerhet. Under åren 1994 till 2000 arbetade Joakim i svenska domstolar där han som tingsnotarie arbetade vid Södertälje tingsrätt och som tingsfiskal respektive hovrättsassessor arbetade vid Katrineholms tingsrätt, Västerås tingsrätt respektive Svea hovrätt. Joakim är jur.kand. med examen från Stockholms universitet 1994.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies