Katamaran

Katamaran Fund Limited är en aktiehedgefondstrategi som tar långa och korta positioner i bolag och sektorer som genomgår transformativ förändring eller präglas av innovation. Målet är god riskjusterad avkastning genom alfagenerering över tid, oavsett marknadernas utveckling och med lägre volatilitet och korrelation*.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Katamaran Fund Limited inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Mer om fondens inriktning

Estimat per 2024-04-15

Senaste mån

+1,1 %

I år

+1,9 %

2024-03-28
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet

2024-03-28
1 008,01 USD
267 MUSD

Förvaltningsarvode

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 %

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administratör

ISIN: KYG5225E1263

Dokument

Katamaran Fund Limiteds struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör.

Fonden lanserades den 1 mars 2024.  
* Konkurrenter är HFRXEH Index och marknaderna är MSCI AC World Net Dividend Total Return.

Katamaran

Förvaltning

Katamaran Fund Limited förvaltas av Katamaran Capital LLP.

Läs mer om förvaltning

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies