Brummer & Partners Brummer & Partners

Lynx Systematic Macro

Lynx Systematic Macro är en modellbaserad hedgefond som bygger på makroekonomiska principer och investerar brett i valutor, räntor, aktieindex och råvaror på de globala terminsbörserna.

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2022-11-30 -4,13 % 958,73 101 MUSD USD
Lynx Systematic Macro

Historisk avkastning 2022-11-30*

Period LYNX SYS MACRO FUND CLASS D USD SG CTA INDEX
Senaste månaden -4,63 % -5,09 %
Årsavkastning -4,13 % -4,66 %
Senaste 12 månaderna -
Sedan fondens start -4,13 % -4,66 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start -

Övrigt

ISIN BMG5713L1292

FÖRVALTNINGSARVODEN

För mer information om arvoden, se Lynx hemsida.

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2022 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2022 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2022 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2022 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI är inklusive utdelningar.

    www.hedgefundresearch.com

    www.msci.com

OM FONDEN

Lynx Systematic Macro har som mål att generera absolut avkastning med låg korrelation till både traditionella och alternativa investeringsstrategier. Fonden använder en systematisk investeringsprocess som bygger på analys av makroekonomiska fenomen och tillämpas på en globalt diversifierad portfölj av marknader inom valutor, räntor, aktieindex och råvaror. Förvaltningen är helt systematiserad; från signal, till portföljkonstruktion, exekvering och riskhantering. Varje signal utvärderas rigoröst och vetenskapligt innan den inkluderas i portföljen. Riskhantering är en integrerad del i investeringsprocessen där positioneringen i varje marknad och strategi anpassas löpande efter rådande marknadsklimat. 

För mer information se Lynx hemsida.


FONDDOKUMENT

För fonden har det upprättats en informationsbroschyr och faktablad. För mer information se Lynx hemsida.

För mer information se Lynx hemsida.


HAR DU FRÅGOR OM LYNX systematic Macro?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar