Brummer Multi-Strategy

Förvaltningsbolag

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

 

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer

Grundare, Portföljförvaltare och Styrelseordförande

Patrik Brummer är grundare av Brummer & Partners och av Brummer Multi-Strategy (BMS). BMS lanserades 2002 och Patrik har sedan dess varit förvaltningsansvarig. Han är också styrelseordförande i Brummer & Partners. Innan grundandet av Brummer & Partners hade Patrik 1973 till 1995 en rad ledande befattningar på Alfred Berg Fondkommission, däribland koncernchef i Alfred Berg-gruppen.

Kerim Celebi

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021. Han anställdes 2014 som analytiker på BMS, blev analyschef 2017 och har bland annat vidareutvecklat multistrategifondens analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim ansvarar för övervakning av investeringsteamens risktagande och för att analysera och vidareutveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Han ansvarar också för att hitta och ta in nya investeringsteam. Kerim har masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Markus Wiklund

VD Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund är VD för Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021. Han anställdes 1997 som kvantitativ analytiker och har sedan dess haft olika befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för BMS. Dessförinnan var han chef för risk- och värderingsgruppen hos B&P Fund Services. Markus har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andreas Ekenbäck

Risk Manager

Andreas Ekenbäck anställdes i november 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Han kommer närmast från en roll med ansvar inom risk och rapportering på Lynx Asset Management AB och arbetade dessförinnan sju år som riskanalytiker på B & P Fund Services AB. Mellan 2011 och 2013 har han också arbetat med riskanalys på Swedbank Robur och även mjukvaruutveckling på SunGard/FIS/Front Arena mellan 2008 och 2011. Andreas har en doktorsexamen i rymdteknik från Umeå Universitet med en grundexamen som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har därutöver även en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Bengt Pettersson

COO

Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Jakob Bengtsson Ekström

Senior analytiker

Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.

Johan Öst

Operations manager

Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Alexander Nyblom

Operations Specialist

Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelse Brummer Multi-Strategy AB

Svante Elfving

Styrelseordförande och delägare i Brummer & Partners AB

Svante Elfving är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han Strategisk Rådgivare samt Styrelseordförande i Brummer Multi-Strategy. Åren 1998 till 2009 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som portföljförvaltare för hedgefonden Zenit. Innan grundandet av Brummer & Partners hade Svante Elfving en lång karriär på Alfred Berg, bland annat som chef för Corporate Finance-avdelningen. Svante har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Peter Thelin

Styrelseledamot och delägare Brummer & Partners AB

Peter Thelin är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han Strategisk Rådgivare. Mellan år 1996 och 2011 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som förvaltningsansvarig för hedgefonden Zenit. Åren 2012 till 2020 var Peter VD på delägda bolaget Carve Capital. Innan han trädde in som delägare i Brummer & Partners var Peter verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med ansvar för institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB och dessförinnan chef för fond- och kapitalförvaltningen på Alfred Berg. Peter har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Joakim Schaaf

Styrelseledamot och delägare Brummer & Partners AB

Joakim Schaaf ansvarar för Juridik och Regelefterlevnad sedan 2009. Dessförinnan kom han närmast från Finansinspektionen där han var Chefsjurist. Från 2000 till 2003 arbetade Joakim på Finansdepartementet som rättssakkunnig med inriktning på finansiell reglering i allmänhet och fondlagstiftning i synnerhet. Under åren 1994 till 2000 arbetade Joakim i svenska domstolar som tingsnotarie, tingsfiskal och hovrättsassessor vid Katrineholms tingsrätt, Västerås tingsrätt respektive Svea hovrätt. Joakim är jur.kand. med examen från Stockholms universitet 1994.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies