Florin Court Systematic Macro

Florin Court Capital Systematic Macro Fund är en diversifierad systematisk makrofond som använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar mellan större tillgångsslag inom ett stort antal finansiella marknader. Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier, samtidigt som risken begränsas.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Florin Court Systematic Macro inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Mer om fondens inriktning

Estimat per 2024-02-15

Senaste mån

-1,9 %

I år

-3,5 %

2024-01-31
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet*

2024-01-31
109,96 USD
277 MUSD

2024-01-31

Historisk avkastning*

Period
Florin Court Systematic Macro
SG CTA Index

Senaste månaden
-1,62 %
+1,01 %
I år
-1,62 %
+1,01 %
Senaste 12 månaderna
+6,94 %
-1,71 %
Sedan fondens start
+9,96 %
-1,78 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+5,84 %
-1,07 %
Senaste månaden

Florin Court Systematic Macro
-1,62 %
SG CTA Index
+1,01 %
I år

Florin Court Systematic Macro
-1,62 %
SG CTA Index
+1,01 %
Senaste 12 månaderna

Florin Court Systematic Macro
+6,94 %
SG CTA Index
-1,71 %
Sedan fondens start

Florin Court Systematic Macro
+9,96 %
SG CTA Index
-1,78 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

Florin Court Systematic Macro
+5,84 %
SG CTA Index
-1,07 %

2024-01-31

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
Florin Court Systematic Macro
SG CTA Index

Standardavvikelse
+6,49 %
+9,70 %
Största ack. värdefall
-4,22 %
-10,16 %
Sharpekvot
0,26
-0,54
Standardavvikelse

Florin Court Systematic Macro
+6,49 %
SG CTA Index
+9,70 %
Största ack. värdefall

Florin Court Systematic Macro
-4,22 %
SG CTA Index
-10,16 %
Sharpekvot

Florin Court Systematic Macro
0,26
SG CTA Index
-0,54

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 %

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör.

ISIN: KYG3643T1141

Dokument

Florin Court Capitals struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör.

*Sedan fondens start. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Om fonden

Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier. Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar inom tillgångsklasser, samt i syfte att konstruera en väldiversifierad portfölj med önskvärd risk- och avkastningsprofil. Investeringsuniversumet utgörs av ett stort antal finansiella marknader inom samtliga större tillgångsslag.

Förvaltning

Fonden har ingått ett avtal med Florin Court Capital LLP om förvaltningen av fonden.

Läs mer om förvaltning

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies