Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Fondens inriktning

Målet för Brummer Multi-Strategy är att uppnå en stabil och positiv avkastning över tiden, oavsett marknadsutveckling. Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond med exponering mot singelstrategifonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Dessa hedgefonder förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation. Gemensamt för singelstrategifonderna är att de alla långsiktigt strävar efter att skapa avkastning oberoende av marknadsutvecklingen.

Så fungerar Brummer Multi-Strategy

 

 

Brummer Multi-Strategy passar till exempel för investerare som vill höja den förväntade avkastningen och sänka risken i en traditionell aktie- och obligationsportfölj eller som söker en väldiversifierad hedgefondinvestering. Brummer Multi-Strategy kan fungera som ett alternativ till pensionsparande inom ett traditionellt livbolag.

Brummer Multi-Strategy erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. 

FÖRVALTNING

Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare kan göra omplaceringar mellan de underliggande fonderna för att minska risken för värdeminskning och förbättra relationen mellan förväntad avkastning och risk. De analyserar och utvärderar därför kontinuerligt de befintliga singelstrategifonderna och förvaltarteamen. Dessutom sker en löpande identifiering av nya, presumtiva fonder som Brummer Multi-Strategy kan komma att ha exponering mot.

Läs mer om Brummer Multi-Strategys förvaltningsarbete.

Ingående fonder

Brummer Multi-Strategy har exponering mot följande singelstrategifonder, samt strategier exklusiva för Brummer Multi-Strategy-fonderna (Förvaltarmandat). I senaste månadsrapporten framgår allokeringen. 

 

BMS_wheel_SV.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar