Florin Court

Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på. Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade systematiska och matematiska modeller. De har ett särskilt fokus på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Florin Court inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om denna fond finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonden marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Mer om fondens inriktning

Estimat per 2024-04-15

Senaste mån

+0,1 %

I år

-0,4 %

2024-03-28
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet*

2024-03-28
175,54 USD
1 903 MUSD

Värdeutveckling*

Florin Court

Florin Court

Florin Court

Senaste månaden

+0,68 %

I år

-0,49 %

Senaste 12 månaderna

+4,93 %

Sharpekvot

0,49

Standardavvikelse

+10,55 %

SG CTA Index

SG CTA Index

Senaste månaden

+3,49 %

I år

+9,66 %

Senaste 12 månaderna

+11,73 %

Sharpekvot

0,25

Standardavvikelse

+8,91 %

2024-03-28

Historisk avkastning*

Period
Florin Court
SG CTA Index

Senaste månaden
+0,68 %
+3,49 %
I år
-0,49 %
+9,66 %
Senaste 12 månaderna
+4,93 %
+11,73 %
Sedan fondens start
+75,54 %
+37,77 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+6,71 %
+3,77 %
Senaste månaden

Florin Court
+0,68 %
SG CTA Index
+3,49 %
I år

Florin Court
-0,49 %
SG CTA Index
+9,66 %
Senaste 12 månaderna

Florin Court
+4,93 %
SG CTA Index
+11,73 %
Sedan fondens start

Florin Court
+75,54 %
SG CTA Index
+37,77 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

Florin Court
+6,71 %
SG CTA Index
+3,77 %

2024-03-28

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
Florin Court
SG CTA Index

Standardavvikelse
+10,55 %
+8,91 %
Största ack. värdefall
-17,64 %
-14,26 %
Sharpekvot
0,49
0,25
Standardavvikelse

Florin Court
+10,55 %
SG CTA Index
+8,91 %
Största ack. värdefall

Florin Court
-17,64 %
SG CTA Index
-14,26 %
Sharpekvot

Florin Court
0,49
SG CTA Index
0,25

2024-03-28

Korrelation med marknadsindex*

Index
Värde

SG TREND INDEX
0,62
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
-0,15
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
-0,04
US 3-month T-Bill (USD)
-0,10
Index
Värde

SG TREND INDEX
0,62
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
-0,15
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
-0,04
US 3-month T-Bill (USD)
-0,10

Förvaltningsarvode

Fast arvode: 1,5 %
Prestationsbaserat arvode: 15 %

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör

ISIN: KYG3643B1059

*Sedan fondens start. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.
*Avkastningen är inte justerad för inflation.

Florin Court

Om fonden

Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier. Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar inom tillgångsklasser, samt i syfte att konstruera en väldiversifierad portfölj med önskvärd risk- och avkastningsprofil. Investeringsuniversumet utgörs av ett stort antal finansiella marknader inom samtliga större tillgångsslag.

Fondens inriktning

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies