Brummer & Partners Brummer & Partners

Florin Court

Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på. Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade systematiska och matematiska modeller. De har ett särskilt fokus på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2022-10-31 +22,96 % 185,30 1 446 MUSD USD
Florin Court

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2022-10-31*

Period FCC BMS SHARES USD SG CTA Index
Senaste månaden -0,79 % +0,46 %
Årsavkastning +22,96 % +26,68 %
Senaste 12 månaderna +21,38 % +22,41 %
Sedan fondens start +85,30 % +37,26 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,88 % +4,46 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
SG TREND INDEX 0,60
MSCI World NDTR Index (lokal valuta) -0,12
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,05
US 3-month T-Bill (USD) 0,01

Övrigt

ISIN KYG3643B1059

FÖRVALTNINGSARVODEN

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 %

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör.

 

*Sedan fondens start. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Estimat per 2022-11-30

Månadsavkastning -5,3 %
Årsavkastning +16,5 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2022-10-31*

Nyckeltal FCC BMS SHARES USD SG CTA Index
Standardavvikelse +10,49 % +8,63 %
Största ack. värdefall -17,64 % -14,26 %
Sharpekvot 0,76 0,41
Andel positiva månader +58,62 % +55,17 %

OM FONDEN

Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier. Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar inom tillgångsklasser, samt i syfte att konstruera en väldiversifierad portfölj med önskvärd risk- och avkastningsprofil. Investeringsuniversumet utgörs av ett stort antal finansiella marknader inom samtliga större tillgångsslag.


FONDDOKUMENT

Florin Court Capitals struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administratör.


ADMINISTRATÖR

Citco Fund Administration (Cayman Islands) Limited

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar